Ajuntament de Monistrol de Montserrat

Dijous, 01 d'Octubre de 2020
Dades meteorològiques     
Màxima -ºC   Mínima -ºC   Informació meteorològica
Cercador Accessibilitat Mapa web Adreces Contacte
Vista general


Oficines Municipals

Horari d'atenció al públic:
De dilluns a divendres de 9h a 15h
Els dijous de 16,30h a 19,30h
Del 15 de juny al 15 de setembre:
de dilluns a divendres de 8h a 14h (Horari d'estiu).

Pl. de la Font Gran, 2
08691 Monistrol de Montserrat

T. 93 835 00 11
F. 93 828 41 63
PRESTACIONS I AJUTS  

Targeta d’aparcament per a vehicles que porten persones amb disminució

Responsable:Benestar Social de la GeneralitatÉs el document acreditatiu del dret de les persones amb disminució, la qual els origina una mobilitat reduïda, per parar o estacionar el seu vehicle el més a prop possible del punt de destinació.

Aquesta targeta té dues modalitats:
  • Individual: poden ser titulars de la targeta d’aparcament les persones amb disminució que superin els barems de mobilitat i condueixin o no un vehicle


  • Col.lectiu: és el ducument acreditatiu del dret de les persones titulars de vehicles adaptats destinats al transport col.lectiu de persones amb disminució que superin el barem de mobilitat
 
La targeta dóna dret a aparcar:
  • Més temps de l’autoritzat als llocs de temps limitat


  • A les places d’aparcament reservat i gratuïtat a les zones blaves


  • A qualsevol lloc de la via pública durant el temps imprescindible, sempre que no s’obstaculitzi el pas de vehicles i vianants


  • L’ús de la trageta és vàlida per tot el territori de Catalunya, i àmpliament reconeguda a la resta de l’estat i Europa
Normativa:
  • Individual: les persones amb disminució que superin el barem de mobilitat i condueixin o no un vehicle


  • Col.lectiu: persones físiques o jurídiques titulars de vehicles adaptats destinats al transport col.lectiu de persones amb disminució que superin els barems de mobilitat
Procediment/s a seguir per iniciar el tràmitPresencialment

Adreçar-se al departament de serveis socials de l’Ajuntament i demanar l’imprés de sol.licitud de targeta d’acord amb la modalitat corresponent. L’imprés degudament emplenat, adjuntant els documents que s’indiquen al mateix, es presentarà al departament de serveis socials de l’Ajuntament

 

SERVEIS SOCIALS DE L’AJUNTAMENT
Plaça Font Gran, 2
Telf. 93 835 0011
Dilluns de 10:00 a 13:00 hores


Documentació a aportar

Individual ( titular conductor ): dos fotografies tamany carnet del titular
Individual ( titular no conductor ) : dos fotografies del titular. Informe de l’Ajuntament que justifiqui la necessitat de la concessió, es realitzarà pels serveis socials, el qual es remetra amb la resta de la documentació
Col.lectiu: informe que justifiqui la necessitat de la seva concessió (es realitzarà pels serveis socials , el qual es remetrà amb la resta de documentació)


Diputació de Barcelona