Ajuntament de Monistrol de Montserrat

Dijous, 01 d'Octubre de 2020
Dades meteorològiques     
Màxima -ºC   Mínima -ºC   Informació meteorològica
Cercador Accessibilitat Mapa web Adreces Contacte
Vista general


Oficines Municipals

Horari d'atenció al públic:
De dilluns a divendres de 9h a 15h
Els dijous de 16,30h a 19,30h
Del 15 de juny al 15 de setembre:
de dilluns a divendres de 8h a 14h (Horari d'estiu).

Pl. de la Font Gran, 2
08691 Monistrol de Montserrat

T. 93 835 00 11
F. 93 828 41 63
PRESTACIONS I AJUTS  

Reducció de la taxa de recollida d’escombraries

Responsable:Serveis Socials de l’AjuntamentAquest ajut va destinat a persones amb uns ingressos econòmics insuficients, que estiguin empadronades al municipi.
 
L’exempció pot ser del 100.
 
 Normativa:Els interessats han de complir els requisits següents:
      Estar empadronat al municipi i a l’habitatge on es sol•licita l’exempció.
     

      El conjunt d’ingressos de l’any anterior en el que es sol•licita l’exempció i dels que, segons el padró municipal, convisquin amb ell, hauran d’ésser  inferiors a 1,5 vegades al salari mínim interprofessional en còmput anual.

  Procediment/s a seguir per iniciar el tràmitPresencialment

L’interessat haurà de formalitzar la sol.licitud mitjançant una instància a les oficines de l’Ajuntamen.

 

OFICINES DE L’AJUNTAMENT
Plaça Font Gran, 2
Telf. 93 835 0011

SERVEIS SOCIALS DE L’AJUNTAMENT
Plaça Font Gran, 2
Telf. 93 835 00 11
Dilluns de 10:00 a 13:00 hores


Documentació a aportar

Fotocopia del DNI
Fotocopia de l’última declaració de renda o, en el seu cas, justificant de la pensió
Certificat de convivència
Informe dels serveis socials de l’ajuntament
Justificant de despeses. per ex. rebuts de pis de lloguer


Diputació de Barcelona