Ajuntament de Monistrol de Montserrat

Dijous, 01 d'Octubre de 2020
Dades meteorològiques     
Màxima -ºC   Mínima -ºC   Informació meteorològica
Cercador Accessibilitat Mapa web Adreces Contacte
Vista general


Oficines Municipals

Horari d'atenció al públic:
De dilluns a divendres de 9h a 15h
Els dijous de 16,30h a 19,30h
Del 15 de juny al 15 de setembre:
de dilluns a divendres de 8h a 14h (Horari d'estiu).

Pl. de la Font Gran, 2
08691 Monistrol de Montserrat

T. 93 835 00 11
F. 93 828 41 63
PRESTACIONS I AJUTS  

Títol de famílies nombroses

Responsable:Benestar Social de la Generalitatls interessats han de complir els requisits següents, famílies formades per:
  • Pel cap de família, el seu cònjuge i tres fills o més


  • Pel cap de família, i el seu cònjuge, si ambdós tenen la condició tenen la condició de persones amb disminució, amb dos fills


  • Pel cap de família, el seu cònjuge, si n’hi hagués, i dos fills, sempre que aquests( ambdós fills ) tinguin la condició legal de persones amb disminució


Edat dels fills:

A l’efecte de reconeixement del títol es computaran els fills fins als 21 anys.

En el cas de fills majors 21 anys i menors de 26, hi haurà dret a pròrroga quan es trobin en una de les situacions següents:

1. realitzant el servei militar o la prestació social substitutòria.

2. cursant estudis universitàris o bé de formació professional de 2n o 3r grau
 
 
Hi ha tres modalitats de sol.licitut:

*) Alta nova
*) Renovació
*) Renovació amb variació

Per totes tres cal adjuntar documentacions específiques Procediment/s a seguir per iniciar el tràmitPresencialment

SERVEIS SOCIALS DE L’AJUNTAMENT
Plaça Font Gran, 2
Telf. 93 835 0011
Dilluns de 10:00 a 13:00 hores

OFICINA DE BENESTAR SOCIAL
Sant Blai,s/n
Telf. 93 8735300
De Dilluns a Divendres

 


Documentació a aportar

Model de sol.licitut oficial
Per la documentació necessària cal adreçar-se als serveis socials, o oficina de benestar social, i també consta dintre del model de sol.licitut


Diputació de Barcelona