Ajuntament de Monistrol de Montserrat

Dimecres, 08 de Juliol de 2020
Dades meteorològiques     
Màxima -ºC   Mínima -ºC   Informació meteorològica
Cercador Accessibilitat Mapa web Adreces Contacte
Vista general


Oficines Municipals

Horari d'atenció al públic:
De dilluns a divendres de 9h a 15h
Els dijous de 16,30h a 19,30h
Del 15 de juny al 15 de setembre:
de dilluns a divendres de 8h a 14h (Horari d'estiu).

Pl. de la Font Gran, 2
08691 Monistrol de Montserrat

T. 93 835 00 11
F. 93 828 41 63
MEDI AMBIENT  

NORMES SOBRE TINENÇA D’ANIMALS

En general, la tinença d’animals domèstics i de companyia, gossos i gats, als habitatges resta condicionada a les circumstàncies higièniques òptimes per al seu allotjament, a l’absència de riscs sanitaris i a la inexistència de molèsties pels veïns.
1.- Tots els gossos i gats han d’estar identificats amb microxip i registrats a l’Ajuntament. Cal mantenir-los en condicions higièniques i sanitàries de benestar i seguretat adequades a la seva espècie i raça. També hauran de tenir la cartilla sanitària corresponent on s’especifiquin les vacunes i els tractament que se’ls hagi aplicat per mantenir-los en un bon estat de salut i evitar la transmissió de malalties a persones o a altres animals.
2.- Quan la tinença d’animals domèstics constitueixi un perill físic o sanitari o generi molèsties als veïns i/o ciutadans derivades del seu soroll, agressivitat, males condicions higièniques o bé existeixi, per part del propietari, manca de cura en el manteniment, alimentació i instal·lacions dels animals es requerirà als propietaris perquè solucionin el problema.
3.- Només es mantindran els animals de companyia lligats per causes justificades i durant un espai de temps limitat.
4.- La criança d’animals domèstics en domicilis particulars, si es realitza en més d’una ocasió es considerarà centre de cria, i per tant haurà de tenir els permisos corresponents de nucli zoològic. En tot cas, les transaccions d’aquests animals no tindran afany de lucre i hauran de donar-se els animals identificats amb microxip.
5.- El posseïdor d’un animal serà responsable dels danys o molèsties que pugui ocasionar l’animal.
6.- De les 22h a les 8h restarà prohibit deixar els animals que provoquin soroll i destorbin el descans del veïnat en espais oberts com ara patis, terrasses, etc.


IMATGES
00
Diputació de Barcelona