Ajuntament de Monistrol de Montserrat

Dijous, 01 d'Octubre de 2020
Dades meteorològiques     
Màxima -ºC   Mínima -ºC   Informació meteorològica
Cercador Accessibilitat Mapa web Adreces Contacte
Vista general


Oficines Municipals

Horari d'atenció al públic:
De dilluns a divendres de 9h a 15h
Els dijous de 16,30h a 19,30h
Del 15 de juny al 15 de setembre:
de dilluns a divendres de 8h a 14h (Horari d'estiu).

Pl. de la Font Gran, 2
08691 Monistrol de Montserrat

T. 93 835 00 11
F. 93 828 41 63
NOTíCIES  

CONVOCATÒRIA DE PLE EXTRAORDINARI DE L’AJUNTAMENT

04/04/2014S’ha convocat Ple Extraordinari de l’Ajuntament per al proper DILLUNS, 7 D’ABRIL  a les 21,30 h. a la Sala de Plens.
 
L’ordre del dia de la sessió és el següent:
 
1.- RATIFICACIÓ, SI ESCAU,  DEL DECRET D’ALCALDIA 152/14 D’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ CORRESPONENT A L’EXERCICI 2013

2.- PROPOSTA  D’APROVACIÓ DEL CONVENI REGULADOR DE LES CONDICIONS DE LA LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ TEMPORAL I ÚS PRIVATIU D’UNA PORCIÓ DE 440 M2 DE LA FINCA SITUADA AL C/PLA (CAMÍ DEL RIU), A FAVOR DE REPSOL BUTANO, SA  (Exp. 56/13)

3.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE LES OBRES D’ADEQUACIÓ D’UNA SALA POLIVALENT ANNEXA AL PAVELLÓ MUNICIPAL I D’APROVACIÓ INICIAL DELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE HAN DE REGIR EL CONTRACTE

  tancar històric  

Diputació de Barcelona