Ajuntament de Monistrol de Montserrat

Diumenge, 27 de Setembre de 2020
Dades meteorològiques     
Màxima -ºC   Mínima -ºC   Informació meteorològica
Cercador Accessibilitat Mapa web Adreces Contacte
Vista general


Oficines Municipals

Horari d'atenció al públic:
De dilluns a divendres de 9h a 15h
Els dijous de 16,30h a 19,30h
Del 15 de juny al 15 de setembre:
de dilluns a divendres de 8h a 14h (Horari d'estiu).

Pl. de la Font Gran, 2
08691 Monistrol de Montserrat

T. 93 835 00 11
F. 93 828 41 63
NOTíCIES  

CONVOCATÒRIA DE 2 PLACES DE PEÓ DE LA BRIGADA MUNICIPAL

15/10/2014L’Ajuntament de Monistrol de Montserrat necessita proveir , temporalment, DUES PLACES de PEÓ de la Brigada municipal per desenvolupar les tasques pròpies de les seves funcions.

REQUERIMENTS

•    Ser espanyol , d’algun dels estats membres de la Unió Europea, o estranger amb permís de residència
•    Ser major de 16 anys
•    Estar en situació d’atur i inscrit al Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC)
•    Tenir coneixements de llengua catalana de nivell A elemental o superior

ES VALORARÀ

•    Tenir una renda neta per membre de la unitat familiar inferior al Salari Mínim Interprofessional (SMI)
•    Que tots els membres de la família estiguin en atur i inscrits al SOC
•    Tenir a càrrec menors d’edat
•    Ser major de 45 anys
•    Tenir una antiguitat a l’atur superior a un any
•    Ser família monoparental
•    Ser usuaris dels Serveis Socials de l’Ajuntament
•    Ser resident a Monistrol de Montserrat amb una antiguitat de sis mesos
•    Tenir experiència professional en funcions equivalents  a les descrites pel lloc de treball a ocupar.

S’OFEREIX

•    Contracte de treball en règim laboral temporal, de 6 mesos de durada
•    Sou brut mensual de 949,60€ (pagues extres no incloses)

LLOC DE PRESENTACIÓ DE LA SOL.LICITUD


Oficines municipals de dilluns a divendres de 8 a 14 h.

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL.LICITUDS:   Fins al 3 DE NOVEMBRE de 2014

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR


•    DNI/NIE
•    Certificat resum de situació del SOC
•    Certificat acreditatiu de coneixements de llengua catalana de nivell A elemental o superior ((En cas de no disposar de l’acreditació documental es realitzaria una prova de caràcter obligatori i eliminatori.
•    Els justificants dels mèrits al.legats que s’especifiquen a les Bases de la convocatòria. El text de les bases es pot recollir a les oficines municipals o es pot consultar a la pàgina web municipal www.monistroldemontserrat.cat.

DOCUMENTS I ENLLAÇOS
  tancar històric  

Diputació de Barcelona