Ajuntament de Monistrol de Montserrat

Dilluns, 21 de Setembre de 2020
Dades meteorològiques     
Màxima -ºC   Mínima -ºC   Informació meteorològica
Cercador Accessibilitat Mapa web Adreces Contacte
Vista general


Oficines Municipals

Horari d'atenció al públic:
De dilluns a divendres de 9h a 15h
Els dijous de 16,30h a 19,30h
Del 15 de juny al 15 de setembre:
de dilluns a divendres de 8h a 14h (Horari d'estiu).

Pl. de la Font Gran, 2
08691 Monistrol de Montserrat

T. 93 835 00 11
F. 93 828 41 63
NOTíCIES  

CONVOCATÒRIA PLE EXTRAORDINARI DE L’AJUNTAMENT

28/11/2014S’ha convocat Ple Extraordinari de l’Ajuntament per al proper DIMARTS, 2 DE DESEMBRE a les 21,30 h. a la Sala de Plens, amb el següent ORDRE DEL DIA:
 
1.- DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA 526/14 PEL QUAL S’APROVEN ELS CÀLCULS REALITZATS PER AL CÒMPUT DEL PERÍODE MIG DE PAGAMENT ALS PROVEÏDORS A 30 DE SETEMBRE DE 2014  (Exp. 55/14)
 
2.- DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA 527/14 PEL QUAL S’APROVEN ELS FORMULARIS DE COMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS  CONTEMPLADES A L’ORDRE HAP/2015/2012 (Exp. 55/14)
 
3.- DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA 591/14 PEL QUAL ES MODIFICA EL RÈGIM DE SESSIONS ORDINÀRIES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.
 
4.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’INICI DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ PER A LA CELEBRACIÓ D’UN CONTRACTE DE CONCESSIÓ DEL SERVEI PÚBLIC MUNICIPAL D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE  AL MUNICIPI DE MONISTROL DE MONTSERRAT (Exp. 60/14)
 
5.- PROPOSTA DE SUBSTITUCIÓ DEL REPRESENTANT MUNICIPAL AL CONSELL ESCOLAR DE L’ESCOLA SANT PERE (Exp. 40/11)
 
6.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ NÚMERO 5 DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2014  (Exp. 58/14)

  tancar històric