Ajuntament de Monistrol de Montserrat

Dijous, 29 d'Octubre de 2020
Dades meteorològiques     
Màxima -ºC   Mínima -ºC   Informació meteorològica
Cercador Accessibilitat Mapa web Adreces Contacte
Vista general


Oficines Municipals

Horari d'atenció al públic:
De dilluns a divendres de 9h a 15h
Els dijous de 16,30h a 19,30h
Del 15 de juny al 15 de setembre:
de dilluns a divendres de 8h a 14h (Horari d'estiu).

Pl. de la Font Gran, 2
08691 Monistrol de Montserrat

T. 93 835 00 11
F. 93 828 41 63
NOTíCIES  

CONVOCATÒRIA DE PLE EXTRAORDINARI DE L’AJUNTAMEN

22/06/2015S’ha convocat Ple Extraordinari de l’Ajuntament per al proper 25 de juny a les 21,30 h. a la Sala de Plens de l’Ajuntament.
 
L’ordre del dia de la sessió és el següent:
 
1.-  APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ PÚBLICA DE CONSTITUCIÓ DE L’AJUNTAMENT  CELEBRADA EL 13 DE JUNY DE 2015, MINUTA 5/15.
2.-  APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA PROPOSTA RELATIVA A LA CONSTITUCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS.
3.- DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA 317/15 REFERENT A LA DETERMINACIÓ DE L’ORGANIGRAMA MUNICIPAL.
4.- DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA 318/15  REFERENT A LES DELEGACIONS REALITZADES A REGIDORS I TINENTS D’ALCALDE
5.- DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA 319/15 REFERENT AL NOMENAMENT DE MEMBRES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL I FIXACIÓ DE DIA I HORA DE LES SESSIONS ORDINÀRIES
6.- DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA 320/15 REFERENT AL NOMENAMENT DE TINENTS D’ALCALDE
7.- DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA 321/15 REFERENT A LES DELEGACIONS A FAVOR DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
8.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA PROPOSTA DE CONTITUCIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
9.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA PROPOSTA DE NOMENAMENT DE TRESORER/A MUNICIPAL
10.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA PROPOSTA DE COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES
11.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA PROPOSTA  D’ESTABLIMENT DE LA PERIODICITAT DE LES SESSIONS PLENÀRIES DE CARÀCTER ORDINARI
12.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA PROPOSTA D’ESTABLIMENT DEL RÈGIM DE DEDICACIONS I RETRIBUCIONS DELS REGIDORS I DEL RÈGIM D’INDEMNITZACIONS PER ASISTÈNCIA A LES SESSIONS DELS ÒRGANS COL.LEGIATS.
13.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE LA COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ D’ESTUDI PER A LA REDACCIÓ DEL TEXT DE L’ORDENANÇA DE TINENÇA D’ANIMALS.
14.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA PROPOSTA  DE DESIGNACIÓ DE REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ A DIVERSOS ORGANISMES I ENTITATS.

  tancar històric  

Diputació de Barcelona