Ajuntament de Monistrol de Montserrat

Dilluns, 21 de Setembre de 2020
Dades meteorològiques     
Màxima -ºC   Mínima -ºC   Informació meteorològica
Cercador Accessibilitat Mapa web Adreces Contacte
Vista general


Oficines Municipals

Horari d'atenció al públic:
De dilluns a divendres de 9h a 15h
Els dijous de 16,30h a 19,30h
Del 15 de juny al 15 de setembre:
de dilluns a divendres de 8h a 14h (Horari d'estiu).

Pl. de la Font Gran, 2
08691 Monistrol de Montserrat

T. 93 835 00 11
F. 93 828 41 63
NOTíCIES  

CONVOCATÒRIA DE PLE EXTRAORDINARI DE L’AJUNTAMENT

04/08/2015S’ha convocat Ple extraordinari per al proper DIJOUS, 6 D’AGOST a les 21,00 h. a la sala de plens de l’Ajuntament, amb el següent ORDRE DEL DIA:
 
1.-  APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ESTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE DATA 25 DE JUNY DE 2015, MINUTA 7/15
2.-  DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA 251/15 PEL QUAL S’APROVA LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL PER A L’EXERCICI 2014 (Exp. 38/15
3.- DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA 286/15 PEL QUAL S’ACORDA  ACATAR LA SENTÈNCIA DICTADA EN DATA 5 DE MAIG DE 2015 EN LES ACTUACIONS DEL RECURS 259/2013A  (Exp. 34/14)
4.- DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA 358/15 DE MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST 2/15 PER INCORPORACIÓ DE ROMANENTS DE CRÈDIT  (Exp. 49/15)
5.- DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA 397/15 PEL QUAL S’APROVEN ELS CÀLCULS  REALITZATS CORRESPONENTS AL PERÍODE MIG DE PAGAMENT CORRESPONENT AL 2N. TRIMESTRE DE 2015 (Exp. 34/15)
6.- DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA 403/15 DELS FORMULARIS TRAMESOS AL MINISTERI D’HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES CORRESPONENTS A L’EXECUCIÓ CORRESPONENT AL 2N. TRIMESTRE DE 2015 I DONAR COMPTE DE L’ESTAT D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST A 30 DE JUNY DE 2015 (Exp. 37/15)
7.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST 3/2015 CONSISTENT EN SUPLEMENT DE CRÈDIT  O CRÈDIT EXTRAORDINARI A FINANÇAR AMB BAIXA DE CRÈDIT D’ALTRES PARTIDES  (Exp. 56/15)
8.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA PROPOSTA D’ALCALDIA DE RECTIFICACIÓ DE L’INVENTARI DE BÉNS D’AQUEST AJUNTAMENT REFERENCIADA A DATA 31 DE DESEMBRE DE 2014 (Exp. 41/15)
9.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA PROPOSTA D’ALCALDIA DE FIXACIÓ DE LES DUES FESTES LOCALS PER AL PROPER ANY 2016   (Exp. 50/15)
10.- RATIFICACIÓ, SI ESCAU, DEL DECRET D’ALCALDIA 284/15 PEL QUAL ES COMPAREIX AL RECURS ORDINARI 147/2015 INTERPOSAT PER MALLA CAPITAL, S.L., VALGOM GRUP INVERSOR S.L. PATRICIO RODRIGUEZ DOLZ I DIONISIO CANO BASTIDAS DAVANT EL JUTJAT CONTENCIÓ ADMINISTRATIU NÚM. 4 DE BARCELONA
11 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA DECLARACIÓ DE COMPATIBILITAT DE L’ARXIVER MUNICIPAL.
12 MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS D’ERC I CiU DE RATIFICACIÓ DE L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE MONISTROL DE MONTSERRAT A L’ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA.

  tancar històric  

Diputació de Barcelona