Ajuntament de Monistrol de Montserrat

Dijous, 01 d'Octubre de 2020
Dades meteorològiques     
Màxima -ºC   Mínima -ºC   Informació meteorològica
Cercador Accessibilitat Mapa web Adreces Contacte
Vista general


Oficines Municipals

Horari d'atenció al públic:
De dilluns a divendres de 9h a 15h
Els dijous de 16,30h a 19,30h
Del 15 de juny al 15 de setembre:
de dilluns a divendres de 8h a 14h (Horari d'estiu).

Pl. de la Font Gran, 2
08691 Monistrol de Montserrat

T. 93 835 00 11
F. 93 828 41 63
NOTíCIES  

INFORMACIÓ PÚBLICA PCAP SERVEI MUNICIPAL D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE

24/02/2016En data 21 de gener de 2016 el Ple de l’Ajuntament va aprovar inicialment el Plec de Clàusules Administratives i de Prescripcions Tècniques per a la contractació de la prestació del servei municipal d’abastament d’aigua potable mitjançant procediment obert i tramitació ordinària.
 
Els esmentats plecs es sotmeten a informació pública durant el termini de 20 dies hàbils als efectes de presentació de reclamacions , al.legacions o suggeriments.
 
A continuació podeu consultar i descarregar el Plec de Clàusules.

DOCUMENTS I ENLLAÇOS
  tancar històric  

Diputació de Barcelona