Ajuntament de Monistrol de Montserrat

Divendres, 25 de Setembre de 2020
Dades meteorològiques     
Màxima -ºC   Mínima -ºC   Informació meteorològica
Cercador Accessibilitat Mapa web Adreces Contacte
Vista general


Oficines Municipals

Horari d'atenció al públic:
De dilluns a divendres de 9h a 15h
Els dijous de 16,30h a 19,30h
Del 15 de juny al 15 de setembre:
de dilluns a divendres de 8h a 14h (Horari d'estiu).

Pl. de la Font Gran, 2
08691 Monistrol de Montserrat

T. 93 835 00 11
F. 93 828 41 63
NOTíCIES  

BAN DEL 22/09/2016

21/09/2016 
 

BAN
 
 
L’Ajuntamet comunica quines són les mesures adoptades respecte al servei d’abastament d’aigua:
 
-         S’ha fet el buidatge de l’aigua del dipòsit i s’ha purgat la xarxa.
-         S’ha netejat el dipòsit del cremallera i la xarxa.
-         S’està omplint el dipòsit amb aigua potable procedent de Castellbell i el Vilar, mitjançant camions cisternes.
-         A partir de les 12:00 del dia 22 de setembre s’espera tenir un volum mínim per a poder restablir el servei.
-         Es manté el servei de cubes amb els mateixos horaris i ubicacions que el dia 21 de setembre.
-         Igualment, s’anirà fent el control analític diari del punt de captació per comprovar la seva evolució.
 
Per aquests motius, ES DEMANA un consum responsable d’aquest aigua, i en concret:
 
-         Reduir al mínim les dutxes.
-         No emmagatzemar aigua o fer reserves que facin puntes de consum.
-         No regar.
-         Tancar l’entrada de l’aigua a les piscines.
-         En general, qualsevol altra activitat que suposi un consum elevat d’aigua.
 
Entengueu que un consum excessiu de l’aigua comportaria el buidatge del dipòsit i s’hauria de tallar el subministrament. El consum en cap cas pot ser superior a la capacitat de les cisternes per omplir els dipòsits.
 
 
Tot i que l’origen d’aquest aigua és potable, es recomana evitar el consum de boca fins que sanitat doni el vist-i-plau.
 
 
Monistrol de Montserrat, 22 de setembre de 2016.
 
 
 
L’Alcalde
Joan Miguel i Rodríguez
 
 
 

BANDO


El Ayuntamiento comunica cuáles han sido las medidas adoptadas respecto el servicio de abastecimiento de agua:
 
-         Se ha vaciado el depósito de agua y se ha purgado la red.
-         Se ha limpiado el depósito del cremallera y la red.
-         Se está llenando el depósito con agua potable procedente de Castellbell i el Vilar, mediante camiones cisternas.
-         A partir de las 12:00 del día 22 de septiembre se espera tener un volumen mínimo para poder restablecer el servicio.
-         Se mantiene el servicio de cubas en el mismo horario y ubicación que el día 21 de septiembre.
-         Igualmente, continuará el control analítico diario del punto de captación para comprobar su evolución.

Por estos motivos, SE PIDE un consumo responsable del agua, y en concreto:
 
-         Reducir al mínimo las duchas.
-         No almacenar agua o hacer reservas que conlleven puntas de consumo.
-         No regar.
-         Cerrar la entrada del agua a las piscinas.
-         En general, cualquier otra actividad que suponga un consumo elevado de agua.
 
Entiendan que un consumo excesivo del agua comportaría el vaciado del depósito y el cese  suministro. El consumo en ningún caso puede ser superior a la capacidad de las cisternas para llenar los depósitos.
 
A pesar de que el origen de este agua es potable, se recomienda evitar el consumo de boca hasta que el Departamento de Sanidad lo autorice.Monistrol de Montserrat, 22 de septiembre de 2016.
El Alcalde
Joan Miguel i Rodríguez
 
 

  tancar històric  

Diputació de Barcelona