Ajuntament de Monistrol de Montserrat

Dissabte, 26 de Setembre de 2020
Dades meteorològiques     
Màxima -ºC   Mínima -ºC   Informació meteorològica
Cercador Accessibilitat Mapa web Adreces Contacte
Vista general


Oficines Municipals

Horari d'atenció al públic:
De dilluns a divendres de 9h a 15h
Els dijous de 16,30h a 19,30h
Del 15 de juny al 15 de setembre:
de dilluns a divendres de 8h a 14h (Horari d'estiu).

Pl. de la Font Gran, 2
08691 Monistrol de Montserrat

T. 93 835 00 11
F. 93 828 41 63
NOTíCIES  

APROVACIÓ PLEC DE CLÀUSULES CONTRACTE EXPLOTACIÓ BAR PISCINA 2017

06/04/2017La Junta de Govern Local, en sessió de data 30 de març de 2017, va aprovar el Plec de clàusules administratives i de prescripciones tècniques per a la concessió de l’explotació del bar ubicat al recinte de les piscines municipals.
 
Els esmentats plecs es sotmeten a informació pública durant el termini de 20 dies hàbils a comptar des de l’endemà de l’última publicació de l’anunci al BOPB o al DOGC als efectes de presentació de reclamacions, al.legacions o suggeriments.
 
A continuació podeu consultar aquest document.

DOCUMENTS I ENLLAÇOS
  tancar històric  

Diputació de Barcelona