Ajuntament de Monistrol de Montserrat

Diumenge, 20 de Setembre de 2020
Dades meteorològiques     
Màxima -ºC   Mínima -ºC   Informació meteorològica
Cercador Accessibilitat Mapa web Adreces Contacte
Vista general


Oficines Municipals

Horari d'atenció al públic:
De dilluns a divendres de 9h a 15h
Els dijous de 16,30h a 19,30h
Del 15 de juny al 15 de setembre:
de dilluns a divendres de 8h a 14h (Horari d'estiu).

Pl. de la Font Gran, 2
08691 Monistrol de Montserrat

T. 93 835 00 11
F. 93 828 41 63
NOTíCIES  

CONVOCATÒRIA DE PLE ORDINARI DE L’AJUNTAMENT

26/06/2018

ORDRE DEL DIA:

 

1.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR

1.1.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL 26 D’ABRIL DE 2018

 

2.- RESOLUCIONS DE GOVERN

2.1.- PROPOSTA DE FIXACIÓ DE LES FESTES LOCALS ANY 2019 (X2018000458)

2.2.- APROVACIO COMPTE GESTIO I RECAPTACIÓ DE MULTES, TAXES I INGRESSOS DE DRET PUBLIC EFECTUATS PER L’ORGT DURANT L’ANY 2017 (X2018000033)

2.3.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA PER REPOSAR A DISPONIBLE EL CRÈDIT DE LES PARTIDES CORRESPONENTS A DETERMINADES INVERSIONS PREVISTES AL PRESSUPOST DE 2018 PER HAVER-SE REBUT LES SUBVENCIONS PREVISTES. (X2018000600)

2.4.- PROPOSTA DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS PER IMPORT DE 880,00€ (X2018000661)

2.5.- PROPOSTA DE RECTIFICACIÓ DE L’INVENTARI  GENERAL DE BÉNS DE L’AJUNTAMENT REFERENCIAT A DATA 31 DE DESEMBRE DE 2017 (X2017000444)

 

3.- MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS

 

4.- CONTROL DE L’ACCIÓ DE GOVERN

4.1.- CONTROL I FISCALITZACIÓ D’ALTRES ÒRGANS DE GOVERN

4.2.- INFORMES D’ALCALDIA

4.3.- PRECS I PREGUNTES  tancar històric  

Diputació de Barcelona