Ajuntament de Monistrol de Montserrat

Dimecres, 28 d'Octubre de 2020
Dades meteorològiques     
Màxima -ºC   Mínima -ºC   Informació meteorològica
Cercador Accessibilitat Mapa web Adreces Contacte
Vista general


Oficines Municipals

Horari d'atenció al públic:
De dilluns a divendres de 9h a 15h
Els dijous de 16,30h a 19,30h
Del 15 de juny al 15 de setembre:
de dilluns a divendres de 8h a 14h (Horari d'estiu).

Pl. de la Font Gran, 2
08691 Monistrol de Montserrat

T. 93 835 00 11
F. 93 828 41 63
NOTíCIES  

CONVOCATÒRIA DE PLE ORDINARI DE L’AJUNTAMENT

07/01/2019S’ha convocat Ple ordinari de l’Ajuntament per al proper DIJOUS, 10 DE GENER a les 21,00 hores a la sala de plens de l’Ajuntament.
 
L’ordre del dia de la sessió és el següent:
 
1.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR
1.1.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ACTA DEL PLE ORDINARI CELEBRAT EL 25 D’OCTUBRE DE 2018
1.2.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ACTA DEL PLE EXTRAORDINARI CELEBRAT EL 29 DE NOVEMBRE DE 2018

2.- RESOLUCIONS DE GOVERN
2.1.- DONAR COMPTE PMP APROVAT CORRESPONENT AL 3R.TRIMESTRE DE 2018 (X2018000423)
2.2.- DONAR COMPTE DEL DECRET D’APROVACIÓ DELS FORMULARIS RELATIUS  A L’ESTAT D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST CORRESPONENTS AL 3R TRIMESTRE (X2018000428)
2.3.- DONAR compte DEL DECRET D’ALCALDIA D’APROVACIÓ DEL COST EFECTIU DELS SERVEIS 2017 (X2018001056)
2.4.- PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DEL DECRET D’ALCALDIA D’AUTORITZACIÓ DE COMPATIBILITAT SOL.LICITADA PER LA TREBALLADORA SOCIAL (X2018001185)
2.5.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA D’APROVACIO DEL COMPTE GENERAL DE L’AJUNTAMENT DE MONISTROL DE MONTSERRAT CORRESPONENT A L’EXERCICI 2017
2.6.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA XIFRA DE POBLACIÓ A 1 DE GENER DE 2018 (X2018000507)
2.7.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA MODIFICACIO DE LA JORNADA ORDINARIA DE TREBALL DEL PERSONAL FUNCIONARI DE L’AJUNTAMENT DE MONISTROL DE MONTSERRAT (X2018000873)
2.8.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL.LABORACIÓ PER A L’ACCÉS PÚBLIC A LA DESFIBRIL.LACIÓ (X2018001021)
2.9.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA RECONEIXEMENT COMPATIBILITAT ACTIVITAT PRIVADA ARQUITECTE MUNICIPAL (X2018001258)

3.- MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS

4.- CONTROL DE L’ACCIÓ DE GOVERN
4.1.- CONTROL I FISCALITZACIÓ D’ALTRES ÒRGANS DE GOVERN
4.2.- INFORMES D’ALCALDIA
4.3.- PRECS I PREGUNTES

  tancar històric  

Diputació de Barcelona