Ajuntament de Monistrol de Montserrat

Dimecres, 30 de Setembre de 2020
Dades meteorològiques     
Màxima -ºC   Mínima -ºC   Informació meteorològica
Cercador Accessibilitat Mapa web Adreces Contacte
Vista general


Oficines Municipals

Horari d'atenció al públic:
De dilluns a divendres de 9h a 15h
Els dijous de 16,30h a 19,30h
Del 15 de juny al 15 de setembre:
de dilluns a divendres de 8h a 14h (Horari d'estiu).

Pl. de la Font Gran, 2
08691 Monistrol de Montserrat

T. 93 835 00 11
F. 93 828 41 63
NOTíCIES  

CONVOCATÒRIA PLE ORDINARI 30 D’OCTUBRE DE 2019

29/10/2019S’ha convocat Ple ordinari de l’Ajuntament per al proper dimecres, 30 d’octubre a les 21,00h.
 
L’ordre del dia el podeu consultar tot seguit
 
1.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR
1.1.- LECTURA I APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DEL PLE EXTRAORDINARI CELEBRAT L’1 D’AGOST DE 2019
1.2.- LECTURA I APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DEL PLE ORDINARI CELEBRAT EL 26 DE SETEMBRE DE 2019
1.3.- LECTURA I APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DEL PLE EXTRAORDINARI I URGENT CELEBRAT EL 14 D’OCTUBRE DE 2019
1.4.- LECTURA I APROVACIÓ, SI ’ESCAU, DEL PLE EXTRAORDINARI CELEBRAT EL 17 D’OCTUBRE DE 2019

2.- RESOLUCIONS DE GOVERN
2.1.- INF_CI DONAR COMPTE DEL DECRET D’APROVACIÓ DEL PERIODE MIG DE PAGAMENT DEL SEGON TRIMESTRE DE 2019 (X20190004239
2.2.- INF_CI APROVACIÓ DE LA XIFRA OFICIAL DE POBLACIÓ A 1 DE GENER DE  2019 (X20190003279
2.3.- INF_CI APROVACIÓ DE L’AUGMENT DEL 0,25% DE LES RETRIBUCIONS DEL PERSONAL (X2019000038)
2.4.- INF_CI PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS  PER A L’EXERCICI  2020 (X2019000892)
2.5.- INF_CI APROVACIO DEL PLA ECONOMIC FINANCER (X2019000952)
2.6.- INF_CI APROVACIÓ RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CREDIT (X2019000914)

3.- MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS
3.1.- MOCIÓ DE SUPORT A TOTES LES DETINGUDES EL PASSAT 30 DE SETEMBRE DE 2019 (X2019000184)

4.- CONTROL DE L’ACCIÓ DE GOVERN
4.1.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN
4.2.- INFORMES D’ALCALDIA
4.3.- PRECS I PREGUNTES
4.3.1.- DONAR RESPOSTA A LES PREGUNTES FORMULADES PEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP I PRESENTADES AL REGISTRE D’ENTRADA DE L’AJUNTAMENT.

5.- FORA DE L’ORDRE DEL DIA


  tancar històric  

Diputació de Barcelona