Ajuntament de Monistrol de Montserrat

Dijous, 29 d'Octubre de 2020
Dades meteorològiques     
Màxima -ºC   Mínima -ºC   Informació meteorològica
Cercador Accessibilitat Mapa web Adreces Contacte
Vista general


Oficines Municipals

Horari d'atenció al públic:
De dilluns a divendres de 9h a 15h
Els dijous de 16,30h a 19,30h
Del 15 de juny al 15 de setembre:
de dilluns a divendres de 8h a 14h (Horari d'estiu).

Pl. de la Font Gran, 2
08691 Monistrol de Montserrat

T. 93 835 00 11
F. 93 828 41 63
NOTíCIES  

CONVOCATÒRIA AJUTS PER A PERSONES AUTÒNOMES, PERSONES FÍSIQUES, PER A LA COMPENSACIÓ DE PÈRDUES ECONÒMIQUES PEL COVID-19

03/04/2020

 

RESOLUCIÓ TSF/806/2020, de 2 d’abril, per la qual s’aprova la convocatòria d’ajuts per a les persones treballadores autònomes, persona física, per a la compensació de pèrdues econòmiques com a conseqüència de la COVID-19 (ref. BDNS 501916).

 

S’ obre la convocatòria per accedir a una  prestació econòmica única, per un import màxim de fins a 2.000 euros, per a les persones físiques que siguin treballadores autònomes en situació d’alta al règim especial del treballadors autònoms de la Seguretat Social, i amb domicili fiscal en un municipi de Catalunya, que figurin com a tals en activitats de les quals s’ha decretat el tancament, d’acord amb el que estableix el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, modificat pel Reial Decret 465/2020 i normes concordants i que alhora acreditin una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació com a conseqüència dels efectes del coronavirus en la seva activitat econòmica, i no disposin de fons alternatives d’ingressos.

 

- El formulari de sol·licitud normalitzat està disponible a l’apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat ) i al portal corporatiu de tramitació Canal Empresa (http://canalempresa.gencat.cat ).

 

- Una vegada emplenat el formulari, s’ha de presentar electrònicament a través de Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya(http://tramits.gencat.cat ) o del Canal Empresa (http://canalempresa.gencat.cat ).

 

- El termini per a la presentació de sol·licituds d’aquest ajut és d’un mes a comptar des del dia següent a la data de publicació d’aquesta Resolució al DOGC.

 

 

  tancar històric  

Diputació de Barcelona