Ajuntament de Monistrol de Montserrat

Dimarts, 29 de Setembre de 2020
Dades meteorològiques     
Màxima -ºC   Mínima -ºC   Informació meteorològica
Cercador Accessibilitat Mapa web Adreces Contacte
Vista general


Oficines Municipals

Horari d'atenció al públic:
De dilluns a divendres de 9h a 15h
Els dijous de 16,30h a 19,30h
Del 15 de juny al 15 de setembre:
de dilluns a divendres de 8h a 14h (Horari d'estiu).

Pl. de la Font Gran, 2
08691 Monistrol de Montserrat

T. 93 835 00 11
F. 93 828 41 63
NOTíCIES  

MONISTROL NO COMPLEIX REQUISITS PER FLEXIBILITZAR RESTRICCIONS OBERTURA ESTABLIMENTS DE RESTAURACIÓ - ORDRE SND/247/2020 DE 21 DE MAIG

22/05/2020

Benvolguts/des,

 

Us informem el BOE ha publicat l’Ordre SND/427/2020, de 21 de maig, pel qual es flexibilitzen les restriccions derivades de l’emergència sanitària provocada per la COVID-19 a petits municipis i a ens locals d’àmbit territorial inferior.

 

A l’article 2 s’especifiquen les condicions necessàries per poder obrir bars i restaurants:

 

’’Artículo 2. Ámbito de aplicación.

1. Esta orden será de aplicación tanto a los municipios como a los entes de ámbito territorial inferior al municipio recogidos en el artículo 24 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, cuando tengan menos de 10.001 habitantes y densidad de población inferior a 100 habitantes por kilómetro cuadrado.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en materia de movilidad para cada fase, se podrán beneficiar de las medidas contenidas en esta orden aquellos residentes que figuren empadronados en el municipio o ente de ámbito territorial inferior al municipio, así como aquellas personas que hayan permanecido en los últimos catorce días en el municipio o ente de ámbito territorial inferior al municipio.

3. No podrán hacer uso de las habilitaciones de esta orden las personas que presenten síntomas o estén en aislamiento domiciliario debido a un diagnóstico por COVID-19, o que se encuentren en periodo de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con alguna persona con síntomas o diagnosticada de COVID-19.

Las personas vulnerables al COVID-19 también podrán hacer uso de las habilitaciones previstas en esta orden, siempre que su condición clínica esté controlada y lo permita, y que mantengan rigurosas medidas de protección.’’

 

Monistrol de Montserrat no compleix els dos requisits ja que la població és d’una densitat d’uns 257 habitants per km2, i per tant no és aplicable aquesta mesura.

 
Poden consultar el document directament al web del BOE o al document adjunt.
 

 

DOCUMENTS I ENLLAÇOS
  històric  

Diputació de Barcelona