Ajuntament de Monistrol de Montserrat

Dimarts, 29 de Setembre de 2020
Dades meteorològiques     
Màxima -ºC   Mínima -ºC   Informació meteorològica
Cercador Accessibilitat Mapa web Adreces Contacte
Vista general


Oficines Municipals

Horari d'atenció al públic:
De dilluns a divendres de 9h a 15h
Els dijous de 16,30h a 19,30h
Del 15 de juny al 15 de setembre:
de dilluns a divendres de 8h a 14h (Horari d'estiu).

Pl. de la Font Gran, 2
08691 Monistrol de Montserrat

T. 93 835 00 11
F. 93 828 41 63
NOTíCIES  

INFORMACIÓ FASE 2

29/05/2020

Benvolguts/des,

 

Esperem que determinin si dilluns 01/06/2020 passem a fase 2.

 

No obstant, si us plau, trobeu una sèrie d’informació relacionada amb aquesta fase.

 

Continua vigent l’estat d’alarma però es flexibilitzen les mesures per anar adaptant-se a la nova normalitat.

 

Ús obligatori de mascaretes (21 de maig)

Des del 21 de maig és obligatori portar mascareta, sempre que no es pugui mantenir la distància de seguretat de 2 metres:
 • A la via pública.
 • En espais a l’aire lliure (parcs, per exemple).
 • En espais tancats d’ús públic o que estiguin oberts al públic (botigues, per exemple).
Només l’han de dur a partir dels 6 anys.
No és obligatòria en:
 • Menors de 6 anys.
 • Persones amb dificultats respiratòries.
 • Persones amb discapacitat o depenents.
 • Activitats incompatibles, com menjar o beure.
 • Per causa de força major o situació de necessitat.
Des del 4 de maig és obligatori portar mascareta al transport públic (autobús, ferrocarril, aeri i marítim). Els passatgers de bucs i embarcacions no han de portar la mascareta quan estiguin als camarots.
També és obligatori dur mascareta als vehicles en què hi viatgin persones que no conviuen.
La mascareta recomanada és la higiènica o quirúrgica.
El preu de les mascaretes quirúrgiques està regulat des del 24 d’abril i no poden costar més de 96 cèntims la unitat.

Lliure circulació dins de la regió sanitària (25 de maig)

Es pot circular per la regió sanitària de residència amb llibertat sense cap limitació d’horari.
Es manté la possibilitat de desplaçar-se a altres regions sanitàries per motius sanitaris, laborals, professionals o empresarials, de retorn al lloc de residència familiar, assistència i cura de persones grans, depenents o amb discapacitat o per força major.
La distància de seguretat ha de ser de dos metres com a mínim.

 

Passejades i esport no professional

Passejades amb menors de 14 anys:
 • A qualsevol hora del dia, sense limitacions horàries (s’eliminen les franges).
 • Per tota la regió sanitària (s’elimina la limitació d’un quilòmetre).
 • Sempre acompanyats i, com a màxim, en grups de 15 persones. Si són convivents, no hi ha límit.
 • Totes les vegades que es vulgui al dia (s’elimina la limitació d’un cop al dia).
 • Durant el temps que es vulgui (s’elimina la limitació d’una hora al dia).
 • A partir dels 6 anys cal portar mascareta.
Passejades a partir dels 14 anys:
 • A qualsevol hora del dia, sense limitacions horàries (s’eliminen les franges).
 • Per tota la regió sanitària (s’elimina la limitació d’un quilòmetre).
 • Com a màxim en grups de 15 persones. Si són convivents, no hi ha límit.
 • Cal portar mascareta si no es pot mantenir la distància de seguretat de 2 metres.
Esport no professional
 • A qualsevol via o espai públic, inclosos parcs naturals i zones verdes, dins de la regió sanitària (s’elimina la limitació del municipi).
 • Per franges horàries:
  • Fins a 70 anys: a qualsevol hora excepte entre les 10 i les 12 i les 19 i les 20h.
  • A partir de 70 anys: entre les 10 i les 12 i les 19 i les 20.
 • Es pot anar en vehicle propi o transport públic per anar a les instal·lacions esportives.
 • Es poden utilitzar les instal·lacions esportives a l’aire lliure que tinguin controlat l’accés amb un 30% de l’aforament (amb cita prèvia i per torns), per exemple, un poliesportiu descobert.
 • Es poden utilitzar les piscines per a la pràctica esportiva.
 
 

 

Reunions de fins a 15 persones

Es permeten les reunions de fins a un màxim de 15 persones i cal respectar la distància de seguretat de 2 metres o utilitzar mascareta, i altres mesures de protecció, com la higiene de mans.
El límit de persones no s’aplica a les persones que conviuen (poden ser més).
Les reunions es poden fer als domicilis, a les zones comunes dels edificis, al carrer, etc.

Ocupació de vehicles (11 de maig)

En totes les fases:
 • Als vehicles particulars i privats de fins a 9 places poden viatjar tantes persones com places tingui el vehicle, sempre que totes resideixin al mateix domicili i no cal utilitzar mascareta.
  Si els ocupants no viuen en el mateix domicili, només poden viatjar dues persones per fila de seients i amb mascareta.
 • A les motocicletes, ciclomotors i altres vehicles amb dues places (conductor i passatger) poden viatjar 2 persones sempre que portin casc integral amb visera o utilitzin mascareta, o resideixin en el mateix domicili.
  És obligatori que el passatger porti sempre guants i també el conductor només en cas de motocicletes i ciclomotors d’ús compartit. S’admeten els guants de protecció de motoristes.
 • Als transports públics de viatgers en vehicles de fins a 9 places (taxis i VTC) es poden ocupar totes les places disponibles per fila si els viatgers viuen en el mateix domicili. Si no, només poden viatjar dues persones per fila. No pot anar ningú al costat del conductor.
 • Als vehicles amb una sola fila de seients, com les furgonetes, poden viatjar dues persones però amb mascareta.

Assistència a vetlles i enterraments

Es flexibilitzen les mesures a les vetlles i enterraments.
Pel que fa a les vetlles, es poden fer a qualsevol tipus d’instal·lacions amb un límit màxim de 25 persones a l’aire lliure i 15 en espais tancats. Poden ser persones que no convisquin juntes.
Quant als enterraments o comiats per incineració, es restringeix l’assistència a 25 persones entre familiars i persones properes, a més del ministre de culte o qui oficia la pràctica de ritu funerari.
Cal mantenir la distància mínima de seguretat de 2 metres, higiene de mans i ús de mascareta.

 

Assistència a llocs de culte

Es permet l’assistència a llocs de culte sempre que no se superi la meitat de l’aforament i es compleixin les mesures de seguretat i higiene.
L’aforament màxim ha d’estar publicat en un lloc visible.
Dins de l’espai disponible, cal mantenir una distància de seguretat de mínim un metre entre persones.
És obligatori:
 • Utilitzar mascareta
 • Desinfectar els espais utilitzats abans de cada reunió o celebració.
 • Posar a disposició dels assistents gels hidroalcohòlics o desinfectants.
 • Organitzar les entrades i sortides per evitar agrupacions.
 • No es permet l’ús d’aigua beneïda ni ablucions rituals.
 • Si els assistents es descalcen, utilitzaran catifes personals i es desarà el calçat en bosses separat als llocs estipulats.
S’ha d’evitar:
 • El contacte personal
 • La distribució d’objectes, llibres o fulletons
 • Tocar o besar objectes de devoció
 • L’actuació de cors.

 

Celebració de casaments

Les cerimònies nupcials i altres celebracions religioses es poden realitzar a totes les instal·lacions, públiques o privades, a l’aire lliure o en espais tancats, sempre que no se superi el 50% de l’aforament i amb un màxim de 100 persones a l’aire lliure o 50 persones en espais tancats.
Cal mantenir la distància mínima de seguretat de 2 metres, higiene de mans i ús de mascareta.

 

Establiments i comerç minorista

Poden obrir al públic els establiments i locals comercials minoristes, sense restricció de metres quadrats, amb les següents condicions:
 • Aforament del 40%. Si hi ha diverses plantes, a cada planta ha d’haver-hi el mateix aforament. S’ha de garantir una distància mínima de 2 metres entre clients. Si no es pot garantir, només pot haver-hi un client dins del local.
 • Horari d’atenció prioritari per a majors de 65 anys
 • Establiment de sistemes de recollida a l’establiment de productes comprats per telèfon o internet i de repartiment a domicili preferent per a determinats col·lectius.
Obligacions dels establiments:
 • Neteja i desinfecció dues vegades al dia de les instal·lacions.
 • Neteja i desinfecció diària dels uniformes i roba de feina.
 • Revisió diària del funcionament de sanitaris, aixetes i poms de portes dels lavabos.
 • Garantir una ventilació adequada.
 • Els clients no podran utilitzar els serveis, excepte en casos estrictament necessaris i immediatament caldrà netejar-los.
 • Marcar al terra la distància de seguretat de dos metres.
 • Mesures de prevenció de riscos per al personal.
 • Posar a disposició dels clients gels hidroalcohòlics a l’entrada dels locals.
 • No hi haurà productes de prova.
 • Els emprovadors de roba i similars només els pot utilitzar una persona i s’han de netejar i desinfectar després de cada us.

 

Centres i parcs comercials

Poden obrir sempre amb les següents condicions:
 • Limitació d’aforament al 30% de les zones comunes.
 • Limitació d’aforament al 40% als establiments comercials.
 • No es pot romandre a les zones comunes fora del desplaçament entre els comerços del centre o parc.
 • No es poden utilitzar les zones recreatives (ludoteques, zones infantils o àrees de descans), que han de romandre tancades.
 • Cal seguir les mesures d’higiene dels comerços minoristes.
 • Els lavabos familiars i sales de lactància no es restringeixen a una única família i caldrà netejar-los i desinfectar-los després de cada us.
 • El personal de seguretat ha de vetllar que es respecti la distància interpersonal mínima de 2 metres.
 • S’utilitzaran tanques o sistemes de senyalització per controlar els accessos i si n’hi ha més d’un han d’estar diferenciats per a l’entrada i la sortida.
Als aparcaments:
 • Es desinfectaran els punts de contacte habituals.
 • Es posarà a disposició del públic gel hidroalcohòlic.
 • Es fomentarà el pagament per mitjans electrònics.

 

Mercats a l’aire lliure

Els mercats a l’aire lliure o de venda no sedentària poden obrir amb un terç dels llocs habituals amb limitació d’afluència de clients per garantir la distància social de 2 metres.
La decisió de la reobertura dels mercats a l’aire lliure o de venda ambulant a la via pública és competència de cada ajuntament. Consulta el teu ajuntament per saber si es reprèn aquest servei.
Els ajuntaments poden augmentar la superfície o els dies per als mercats.
Es prioritzen els comerciants que venen productes alimentaris i de primera necessitat.

 

Hostaleria i restauració

Reobren els locals d’hostaleria i restauració (bars, restaurants...) per al consum en local, excepte les discoteques i els bars d’oci nocturn amb les següents condicions:
 • L’aforament màxim és del 40%.
 • El consum a l’interior del local només es pot fer assegut a taula o agrupacions de taules i preferentment amb reserva prèvia.
 • No està permès l’autoservei a la barra per part del client.
 • Es permet encarregar menjar i beure per emportar al propi establiment.
Pel que fa a les terrasses:
 • Poden obrir un 50% de les taules respecte a l’any anterior.
 • L’ocupació màxima és de 15 persones per taula o agrupació de taules.
 • Cal desinfectar les taules i cadires entre un client i el següent.
 • Es prioritzarà l’ús d’estovalles d’un sol ús
 • S’evitarà l’ús de cartes impreses i s’utilitzaran dispositius electrònics propis, pissarres o cartells, per evitar el contacte físic.
 • S’eliminaran els productes d’autoservei que ofereixen tovallons, setrills, escuradents i altres utensilis.
Pel que fa al lliure servei: Es permet posar a lliure disposició dels clients amb pantalla de protecció, amb plats individuals o monodosi.

 

Biblioteques

Poden obrir les biblioteques públiques i privades amb els serveis de préstec i devolució d’obres, lectures en sala i informació bibliogràfica i bibliotecària.
Es permet la consulta en sala sempre que no se superi un terç de l’aforament i quan un usuari deixi un lloc de lectura caldrà netejar-lo i desinfectar-lo.
Es poden utilitzar els ordinadors d’ús públic, els catàlegs d’accés públic en línia, els catàlegs en fitxes de la biblioteca o les publicacions electròniques. Caldrà netejar-los després de cada ús.
Es permet el préstec interbibliotecari entre les biblioteques de la regió sanitària.
Continuen tancades les sales infantils i les col·leccions de lliure accés.

 

Sales d’exposició

Poden reobrir les sales d’exposició amb un aforament d’un terç màxim i cal que adoptin mesures per controlar les aglomeracions.
No es pot prestar el servei de guarda-roba ni de consigna.
No es poden oferir audioguies o fulletons.

 

Monuments i altres equipaments culturals

Poden tornar a obrir els monuments i altres equipaments culturals amb un aforament d’un terç màxim.
 • Cal mantenir la distància interpersonal de 2 metres.
 • Als recintes religiosos amb culte (esglésies, col·legiates o catedrals) o ocupats per comunitats religioses (monestirs, abadies o convents), cal establir recorreguts obligatoris.
 • Als palaus, habitatges col·lectius o residències privades s’han d’organitzar horaris per evitar interferències entre els residents i les visites.
 • Les visites han de ser individuals o de persones que conviuen.
 • No es pot prestar el servei de guarda-roba ni de consigna.
 • No es poden oferir audioguies ni fulletons.

 

Cinemes, teatres, auditoris i altres locals d’espectacles culturals

Els cinemes, teatres, auditoris i espais similars poden reobrir sempre que tinguin butaques preassignades i amb un terç màxim d’aforament.
Els locals i establiments que no siguin els anteriors, poden reobrir amb les següents condicions:
 • Si són llocs tancats, amb un terç de l’aforament i no més de 50 persones.
 • Si són activitats a l’aire lliure, el públic ha d’estar assegut amb la distància necessària, només un terç de l’aforament i no més de 400 persones.
Es recomana la venda de les entrades en línia o telefònica.
No es pot prestar el servei de guarda-roba ni de consigna.
Poden obrir els serveis complementaris com botiga, cafeteria o similars.

 

Serveis socials (18 de maig)

Es manté la reobertura des de la fase 1 dels centres on es prestin els serveis socials, que hauran d’estar oberts i disponibles per a l’atenció presencial. Es prioritzarà l’atenció telemàtica.
Cal garantir l’accés als serveis de teràpia, rehabilitació, atenció primerenca i diürna per a persones amb discapacitat i/o en situació de dependència.

 

Habitatges tutelats i centres residencials

Es permeten les visites de familiars a habitatges tutelats, centres residencials de persones amb discapacitat sempre que no hi hagi casos de COVID-19 i residències de gent gran.
Cal seguir les següents condicions:
 • Concretar la visita prèviament.
 • Una visita per persona resident.
 • Cal portar equips de protecció adequats al risc del visitant i del resident.
 • Cal regular l’entrada i sortida de visites per evitar aglomeracions.
 • Cal mantenir la distancia de seguretat de 2 metres i la higiene de mans.

 

Centres educatius i universitaris (18 de maig)

Poden obrir els centres educatius i universitaris per desinfecció i condicionament dels espais, així com per funcions administratives.
Pel que fa als laboratoris universitaris, poden obrir per fer tasques d’investigació.
També es recuperar de forma gradual la tasca de les instal·lacions d’investigació científica i tècnica, desenvolupament i innovació.
En l’àmbit no universitari: es permet flexibilitzar mesures i obrir amb activitat presesncials, però s’ha de mantenir sempre que sigui possible la formació a distància.
Poden tornar a obrir: autoescoles, acadèmies i altres similars, amb limitació a un terç de l’aforament i manteniment de les mateixes mesures de seguretat que per al comerç minorista.
Per a les pràctiques de conducció, cal mascareta i desinfecció entre cada alumne.

 

Seminaris i congressos científics

Es permet la celebració de congressos, trobades, reunions de negoci i conferències de qualsevol naturalesa pública o privada sempre que es mantingui la distància mínima de 2 metres.
L’aforament màxim ha de ser de 50 assistents i es fomentarà la participació no presencial.
També s’aplica als congressos, trobades, esdeveniments i seminaris en l’àmbit de la investigació científica i tècnica, el desenvolupament i la innovació.

 

Residències per a personal investigador

Es reinicia l’activitat pròpia de les residències de personal investigador, científic i tècnic.
Cal fer una neteja i desinfecció d eles residències, edificis, centres i instal·lacions abans de la reobertura.
També cal desinfectar l’entorn de treball entre torns.

 

Esport professional i federat

Pel que fa a la pràctica d’esport, es permet fer:
 • Entrenaments bàsics a lligues no professionals federades: individuals
 • Entrenaments totals a les lligues professionals: Grups fins a 14 jugadors més el tècnic. No hi poden assistir els mitjans de comunicació.
 • Competicions a lligues professionals: a porta tancada i sense públic
Pel que fa a les instal·lacions, es permet obrir amb un 30% d’aforament:
 • Les instal·lacions esportives cobertes només per a esportistes d’alt nivell, d’alt rendiment, professionals, federats, àrbitres, jutges i personal tècnic federatiu amb cita prèvia.
 • Les piscines per a ús exclusivament esportiu i només un nedador per carril, amb prioritat per als federats d’esports aquàtics. Cal cita prèvia.
 • Es poden utilitzar els vestuaris i entrenar de manera individual o en parelles si l’esport no exigeix contacte.
Les instal·lacions esportives a l’aire lliure també estan obertes amb cita prèvia per a tots els esportistes, federats, professionals o no.

 

Piscines

Poden reobrir les piscines recreatives amb un aforament del 30% màxim, sempre que es pugui respectar la distància de seguretat de 2 metres.
Cal demanar cita prèvia.
No es poden utilitzar les dutxes dels vestuaris ni de les fonts d’aigua.

 

Platges (25 de maig)

Fins al 25 de maig només es podia anar a les platges a passejar i fer esport. Ara es pot accedir també per oci, sigui per prendre el sol o per banyar-se.
Els banyistes poden anar-hi a la platja dins de la regió santiària si respecten la distància mínima interpersonal de 2 metres i en grups de màxim 15 persones si no hi conviuen, si hi conviuen no hi ha límit.
Es poden utilitzar les dutxes, els rentapeus a l’aire lliure, els lavabos i vestuaris i altres serveis públics similiars amb una ocupació màxima d’una persona.
Els ajuntaments poden limitar l’accés a les platges (que sempre serà gratuït), el temps de permanència i l’accés als aparcaments.
Com es calcula l’aforament de les platges?
A partir de la vora del mar, es descompten sis metres i s’assignen 4 m2 per cada banyista.
Poden obrir els negocis d’hostaleria i restauració a les platges (terrasses incloses), així com els negocis de motos aquàtiques, hidropedals i similars. Cal que compleixin les normes de seguretat per a la restauració i l’hostaleria, els primers, i per al comerç minorista, els segons.
 

 

Hotels i establiments turístics

Poden obrir els d’hotels i establiments turístics .
També es permet la reobertura de les zones comunes d’hotels i allotjaments turístics amb un aforament màxim d’un terç de la capacitat total.
 • Cal determinar l’aforament dels espais comuns, les zones on es pot fer esdeveniment i les condicions més segures per fer-los.
 • Els llocs tancats per fer esdeveniments, activitats d’animació o gimnasos s’han de ventilar 2 hores abans de l’ús.
 • Les activitats d’animació o classes grupals s’han de fer amb un aforament màxim de 20 persones amb la distància mínima de seguretat entre persones i entre els assistents i l’animador o entrenador. Si no es pot mantenir la distància, cal utilitzar mascaretes.

 

Turisme actiu i de naturalesa i parcs naturals (25 de maig)

Es poden fer activitats de turisme actiu i de natura en grups de fins a 20 persones però cal contractar-ho amb cita prèvia.
Des del 25 de maig poden obrir els parcs naturals amb una limitació d’aforament al 20%.

 

Telefèrics (25 de maig)

Poden reobrir els telefèrics sempre que a la cabina no se superi el 50% de l’aforament.
 • Caldrà desinfectar les cabines cada dia.
 • Si les cabines tenen seients, cal deixar lliure un seient entre persones, excepte els qui conviuen.
 • Si les cabines no tenen seients, cal posar vinis al terra per marcar la distància de segureta mínima.

 

 

 

Navegació d’esbarjo (18 de maig)

Es permet la navegació per oci d’embarcacions i aeronaus.
 • A les embarcacions poden viatjar-hi un màxim de 10 persones i l’ocupació no pot ser de més de la meitat excepte si tots els membre són de la mateixa unitat familiar.
 • Només es pot navegar a les aigües del municipi o fins a illes no habitades properes.
 • Es permet la visita als vaixells amarrats o aeronaus per seguretat i manteniment dins de la regió sanitària i sempre una sola persona.
Es poden llogar motos d’aigua o altres embarcacions o aeronaus d’esbarjo sempre que es resideixi a la mateixa regió sanitària que l’empresa de lloguer.
 • A les motos d’aigua només poden anar una persona o totes les places si viuen junts.
 • Les motos d’aigua no es poden allunyar més de 12 milles del port de sortida.

 

DOCUMENTS I ENLLAÇOS

IMATGES


  tancar històric  

Diputació de Barcelona