Ajuntament de Monistrol de Montserrat

Dijous, 29 d'Octubre de 2020
Dades meteorològiques     
Màxima -ºC   Mínima -ºC   Informació meteorològica
Cercador Accessibilitat Mapa web Adreces Contacte
Vista general


Oficines Municipals

Horari d'atenció al públic:
De dilluns a divendres de 9h a 15h
Els dijous de 16,30h a 19,30h
Del 15 de juny al 15 de setembre:
de dilluns a divendres de 8h a 14h (Horari d'estiu).

Pl. de la Font Gran, 2
08691 Monistrol de Montserrat

T. 93 835 00 11
F. 93 828 41 63
NOTíCIES  

CONVOCATÒRIA DE PLE ORDINARI DE L’AJUNTAMENT

22/06/2020S’ha convocat Ple ordinari de l’Ajuntament per al proper DIJOUS, 25 DE JUNY a les 21,00 h. a l’ESPAI JOAN CARLES AMAT.
 
A continuació podeu veure l’ordre del dia de la sessió:
 
1.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR
1.1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DEL PLE ORDINARI DE L’AJUNTAMENT CELEBRAT EL 30 D’ABRIL DE 2020

2.- RESOLUCIONS DE GOVERN
2.1.- INF_CI DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA DE DONAR COMPLIMENT A L’ACORD DE L’ACTA DE CONCILIACIÓ AMB EL TREBALLADOR A.J.C (X2020000233)
2.2.- INF_CI DONAR COMPTE DEL DECRET D’APROVACIÓ DELS FORMULARIS D’EXECUCIÓ TRIMESTRAL DEL PRESSUPOST CORRESPONENTS AL PRIMER TRIMESTRE DE 2020 (X2020000426)
2.3.- INF_CI DONAR COMPTE DEL DECRET D’APROVACIÓ DELS CÀLCULS DEL PERIODE MIG DE PAGAMENT CORRESPONENT AL PRIMER TRIMESTRE DE 2020 (X2020000406)
2.4.- INF_CI PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DEL DECRET D’ALCALDIA D’APROVACIÓ DE COMPATIBILITAT AMB SEGONA ACTIVITAT PÚBLICA DE LA TREBALLADORA SOCIAL Y.G.R. (X2020000569)
2.5.- INF_CI PROPOSTA ALCALDIA APROVACIO INICIAL PLA DIRECTOR DE L’ENLLUMENAT PUBLIC (X2019000684)
2.6.- INF_CI PROPOSTA ALCALDIA PROJECTE IMPLANTACIO PLAQUES GENERACIO ENERGIA RENOVABLE A LA COBERTA DE L’EDIFICI DE L’AJUNTAMENT (X2020000201)
2.7.- INF_CI PROPOSTA D’APROVACIÓ DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS 2 (X2020000236)
2.8.- INF_CI PROPOSTA ALCALDIA CREACIO COMISSIO ESTUDI CODI CONDUCTE ELECTES LOCALS
2.9.- INF_CI PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL DE TAULES I CADIRES 2020 (X2020000524)
2.10.- INF_CI PROPOSTA APROVACIO BASES REGULADORES D’AJUTS INDIVIDUALITZATS A L’ESCOLARITZACIÓ A FAMILIES EN SITUACIONS SOCIOECONOMIQUES DESFAVORIDES (X2020000538)
2.11.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ NÚM. 2 DEL PRESSUPOST VIGENT (X2020000445

3.- MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS

4.- CONTROL DE L’ACCIÓ DE GOVERN
4.1.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN
4.2.- INFORMES D’ALCALDIA
4.3.- PRECS I PREGUNTES

  tancar històric  

Diputació de Barcelona