Ajuntament de Monistrol de Montserrat

Dilluns, 26 d'Octubre de 2020
Dades meteorològiques     
Màxima -ºC   Mínima -ºC   Informació meteorològica
Cercador Accessibilitat Mapa web Adreces Contacte
Vista general


Oficines Municipals

Horari d'atenció al públic:
De dilluns a divendres de 9h a 15h
Els dijous de 16,30h a 19,30h
Del 15 de juny al 15 de setembre:
de dilluns a divendres de 8h a 14h (Horari d'estiu).

Pl. de la Font Gran, 2
08691 Monistrol de Montserrat

T. 93 835 00 11
F. 93 828 41 63
NOTíCIES  

L’altra casa dels monjos de Montserrat

19/12/2004De la Vinyanova al monestir de Montserrat hi ha un parell d’hores de camí en línia recta. Bé prou que ho sa bien els antics monjos de Montserrat, que fa 500 anys van decidir construir aquí una casa de repòs. El propie tari actual de la finca, situada a cavall entre el Bruc i Coll bató, ha decidit restaurar-la

Vint cel·les, una biblioteca, una petita capella i un immens celler on el raïm de l’entorn esdevenia vi. Així era el complex monacal que els monjos de Montserrat van construir als peus de la mun tanya, que avui es coneix com a Vinyanova, al Bruc. El lloc no po dia ser més idoni: arrecerat i asso lellat, i a un parell d’hores del gran monestir. Com que aquí dalt no donaven l’abast per atendre els pobres i devots, ermitans i ma lalts, que hi anaven a buscar aixo pluc i aliments, els monjos van començar a comprar explotaci ons agrícoles pròpies. Una d’a questes, la més important, va ser la de la Vinyanova, on a part de la casa de repòs van ubicar una granja, horts i terres de conreu que satisfeien totes les necessi tats dels monjos.

El propietari actual de la finca, Andreu Solà, està decidit a recu perar tot aquest espai i a fer re viure els espais i l’esperit de se gles enrere. «Volem reconstruir- ho tal com era, tant de fora com de dins», explica. De moment, ja ha començat a netejar d’heures les parets de l’antiga casa i a desen runar la zona. De mica en mica, ha anat descobrint vestigis d’un passat ja llunyà: les arcades del que havia estat el celler, que ell anomena «una petita catedral del vi», les finestres originals, espiells i portes, l’antic trull d’oli i, fins i tot, diverses peces de ceràmica.

Passejar per les restes de l’anti ga hisenda monacal permet fer- se una idea de la vida que es res pirava aquí fa quatre i cinc segles. De fet, el complex va estar lligat durant tres segles al monestir de Montserrat, fins que l’any 1835 va passar a mans privades defini tivament. Actualment, pertany a la família d’Andreu Solà, que té al costat de les restes el seu res taurant. Ell, convençut, no para de dir «com em dic Andreu que ho farem», en parlar de com quedarà l’espai quan es reconstrueixi per acollir un allotjament rural. «Vo lem reproduir-ho tal com era, amb la màxima fidelitat possible», mantenint les estructures de fi nestres i espiells.

Però la idea de Solà va més en llà de tornar a pujar sostres i pa rets. De moment, ja ha començat a restaurar l’antic corral, situat una mica més amunt de la casa de repòs, en el camí que enfila cap al monestir, una actuació que compta amb el suport del Patro nat de la Muntanya de Montser rat. Al costat d’aquest emplaça ment hi ha també les restes d’an tics forns de calç que al seu mo ment van servir per construir les parets de l’edifici. A part de recu perar pedres, l’Andreu Solà vol també tornar a cultivar els horts que envoltaven aquesta singular casa dels monjos, així com plan tar-hi «un jardí botànic amb totes les espècies autòctones de la mun tanya de Montserrat».

El camí és llarg, però. Solà sap que encara trigarà uns quants anys a veure convertit el seu som ni en realitat i a poder gaudir d’a quest espai reconvertit en allotja ment singular i diferent. Però per algun lloc es comença. I ell ja ha posat fil a l’agulla per netejar l’es pai de brossa. De moment, ha destapat la porta del celler: una gran arcada coronada per un es cut de Montserrat que ha supor tat el pes dels anys.

Article publicat per: Diari d’Igualada Edició Digital

  tancar històric  

Diputació de Barcelona