Ajuntament de Monistrol de Montserrat

Divendres, 02 d'Octubre de 2020
Dades meteorològiques     
Màxima -ºC   Mínima -ºC   Informació meteorològica
Cercador Accessibilitat Mapa web Adreces Contacte
Vista general


Oficines Municipals

Horari d'atenció al públic:
De dilluns a divendres de 9h a 15h
Els dijous de 16,30h a 19,30h
Del 15 de juny al 15 de setembre:
de dilluns a divendres de 8h a 14h (Horari d'estiu).

Pl. de la Font Gran, 2
08691 Monistrol de Montserrat

T. 93 835 00 11
F. 93 828 41 63
NOTíCIES  

Fundació Abadia de Montserrat 2025

01/03/2005Aquest fet ha de ser ocasió de reconèixer tot el que Montserrat ha aportat al llarg d’aquests mil anys d’història a l’Església catalana, al nostre poble, a la cultura i a la societat civil en general. I de reflexionar-hi. Conscients, però, també, d’aquesta veritat: Montserrat existeix gràcies a la voluntat d’aquest poble català.

Al llarg dels temps totes les generacions han ajudat, a redòs de Santa Maria, a fer la realitat actual de Montserrat. Totes les generacions, doncs, d’avui i de demà, també han d’ajudar a fer de Montserrat el que volem que sigui en el futur, perquè pugui continuar portant a terme la missió de servei a l’Església i a Catalunya. Tots hem de continuar ajudant, segons les maneres de fer del segle XXI, a aconseguir aquest objectiu col·lectiu.

La "Fundació Abadia de Montserrat, 2025" va ser constituïda el 4 de juliol de 1997, amb aquesta finalitat. És l’instrument que el segle XXI ens posa a les mans perquè les generacions d’avui i de demà puguem continuar tenint una institució com Montserrat, voluntat d’un poble, que ajudi a mantenir i a promocionar els valors espirituals, culturals, socials, nacionals i ecològics, d’acolliment a tothom i per a tothom.

És just de preguntar-se si els monjos de Montserrat no tenen ja prou recursos propis per a portar a terme aquesta missió i aquest projecte col·lectiu. És hora, doncs, d’informar el nostre poble de la realitat crua, des del punt de vista econòmic, que té plantejada Montserrat des de fa dècades. Montserrat obté dels serveis d’hostaleria i de comerç - ben coneguts per tothom - recursos suficients per a mantenir-se, però no per a renovar-se i preparar-se de cara al futur. L’any 1996 Montserrat va rebre, segons dades de la Generalitat, més de 2.600.000 visitants, cosa que el converteix en el segon centre més visitat de Catalunya, després de Barcelona. Aquesta enorme afluència, i la complexitat de Montserrat, demanaria unes subvencions públiques que, amb tot, atesa la situació financera de les administracions, arriben cada vegada en menys quantitat i amb més dificultat.

La font econòmica que ha d’ajudar a mantenir i renovar el patrimoni col·lectiu de Montserrat, doncs, haurà de ser, precisament, la col·lectivitat mateixa que formem com a poble. Sempre ha estat gràcies a aquesta ajuda que Montserrat l’ha pogut servir en els àmbits que li són propis; i és amb aquest ajut, sobretot, que s’ha pogut anar renovant i restaurant en bé dels pelegrins i dels visitants.

Montserrat necessita avui, altra vegada, la resposta generosa de la societat civil catalana per tal de preparar-se de cara als reptes del nou segle. Se serveix del poder de convocatòria que sempre ha tingut i manifesta, amb naturalitat, la seva situació. Conscients que tot ens ha estat donat i que tot ho hem de donar.
La "Fundació Abadia de Montserrat, 2025" té, doncs, aquesta doble finalitat:

Destinar els fons recaptats a la restauració del santuari, des d’on són oferts als pelegrins i als visitants aquells valors tan preuats de Montserrat.

Col·laborar, amb una part d’aquests fons, en obres socials i d’ajut als més necessitats davant les quals el nostre poble és especialment sensible.


Aquest projecte és un repte per a la societat civil catalana: d’ella depèn que institucions pròpies de Catalunya, com és el cas de Montserrat, tinguin continuïtat fecunda i renovada al llarg del segle XXI.

Les seves aportacions a la Fundació Abadia de Montserrat, 2025 permeten deduir el 20% en la declaració de l’IRPF. (Excepcionalment els Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2001 han establert una deducció del 25%).

Fundació registrada al Protectorat de la Conselleria de Justícia de la Generalitat de Catalunya el 22 de setembre de 1997, amb el núm. de registre 1.100. - N.I.F. G/61433934 -

OBJECTIUS

La finalitat de la Fundació consisteix a ajudar a l’Abadia de Montserrat a:

MANTENIR, PROMOCIONAR i FOMENTAR

tots aquells valors més propis del Monestir i del Santuari, com són :


els espirituals
els socials
els culturals, i
els ecològics
en benefici de les persones o entitats següents:

els pelegrins, i
els visitants,
que pugen a Montserrat i que han d’ésser ben atesos tant espiritualment com materialment.

els qui desitgen la continuïtat i la consolidació i/o l’envigoriment dels valors esmentats en bé propi, de l’Església i de la societat;
els qui de lluny estant, sigui des del nostre país o des de països més necessitats, esperen també poder participar d’aquesta convocatòria espiritual i social que té Montserrat.

OBRES A REALITZAR

Entre moltes de les obres i activitats dutes a terme que depenen de les accions de la Fundació Abadia de Montserrat, es troben les següents:


· Il·luminació de les places de la Basílica.


· Primera fase de les obres de rehabilitació de les Places de davant de la Basílica.


· Rehabilitació completa de l’edifici de l’Escolania de Montserrat.


· Informatització dels catàlegs de la Biblioteca de Montserrat (Fase I i II)

· Posada al dia d’infrastructures.

· Supressió de barreres arquitectòniques.

Algunes de les principals obres pendents:

Sonorització completa de la Basílica.


Segona fase de les obres de rehabilitació de les Places que permetran la ubicació del conjunt de sales polivalents del Monestir, per a la recepció de pelegrins, conferències, i actes diversos.

Nou Centre cultural que allotjaria, entre d’altres, les noves dependències dels Museus.


Contribució al funcionament de l’Escolania de Montserrat.

Supressió de barreres arquitectòniques (Fase III).

També, és important el fet de col·laborar en obres socials i d’ajut als més necessitats a les quals el nostre poble és especialment sensible.
Si voleu rebre informació sobre com podeu col·laborar
amb la Fundació Abadia de Montserrat 2025...

...truqueu al 93 877 77 25

Les seves aportacions a la Fundació Abadia de Montserrat, 2025 permeten deduir el 20% en la declaració de l’IRPF.


FONT: Web de l’Abadia de Montserrat

  tancar històric  

Diputació de Barcelona