Ajuntament de Monistrol de Montserrat

Dimarts, 26 de Setembre de 2017
Dades meteorològiques     
Màxima -ºC   Mínima -ºC   Informació meteorològica
Cercador Accessibilitat Mapa web Adreces Contacte
Vista general
 • L‘Ajuntament
 • La Vila
 • Actualitat
 • Atenció al ciutadà
 • Seu electrònica


Oficines Municipals

Horari d'atenció al públic:
De dilluns a divendres de 9h a 15h
Els dijous de 16,30h a 19,30h
Del 15 de juny al 15 de setembre:
de dilluns a divendres de 8h a 14h (Horari d'estiu).

Pl. de la Font Gran, 2
08691 Monistrol de Montserrat

T. 93 835 00 11
F. 93 828 41 63
 • AEROBIC-STEPS-TONIFICACIÓ I ZUMBA CURS 2017-2018
  26 de Setembre de 2017
  Torna l’aeròbic-steps-tonificació i el zumba a l’espai Joan Carles Amat. Igual que l’any passat, l’aeròbic és els dijous de 19 a 20,30h i les classes han començat el dia 21 de setembre. L’horari de zumba és dimarts i divendres de 20,30 a 21,30h i les classes
  comencen el dia 3 d’octubre.
   
  Descarrega’t la sol.licitud.
  Llegir.ne més
 • AVÍS PLE 28 DE SETEMBRE
  25 de Setembre de 2017
  S’ha convocat sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament, el dia 28 DE SETEMBRE DE 2017 a les  21,00 h., a la Casa de la Vila amb el següent   ORDRE DEL DIA:

  a) Acta/es sessió/ns anterior/s:
  1.- LECTURA I APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT, MINUTA 5/17   DE DATA  29 DE JUNY DE 2017

  b) Resolucions de govern
  2.- DONAR COMPTE DE LES CONTRACTACIONS LABORALS EFECTUADES DES DEL DARRER PLE ORDINARI
  3.- RATIFICACIÓ DEL DECRET D’ALCALDIA 396/17 DE DATA 26 DE JULIOL DE 2017 D’APROVACIÓ DE FIXACIÓ DE LES FESTES LOCALS PER A L’ANY 2018 (EXP X2017000207).
  4.- DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA 373/17 DE DEVOLUCIÓ DE L’AVAL DIPOSITAT PER SEUBAS SALVANS SL PER LES OBRES D’URBANITZACIÓ DEL CARRER MANRESA (Exp. Aval 41/2009)
  5.- DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA 447/17 DE DATA 22 DE SETEMBRE DE 2017 DE COMPARÈIXER EN L’INICIDENT D’EXECUCIÓ DE SENTÈNCIA CORRESPONENT AL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 362/14-1 (EXP. X2017000315).
  6.- DONAR COMPTE  DEL DECRET D’ALCALDIA  390/17 DE 20 DE JULIOL DE 2017 PEL QUAL S’APROVEN ELS INFORMES TRIMESTRALS DEL PRESSUPOST D’ACORD AMB L’ORDRE MINISTERIAL HAP/2015/2012 DE DATA 1 D’OCTUBRE (Exp. 53/2017)
  7.- DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA 392/17 DE 20 DE JULIOL APROVANT ELS CÀLCULS DEL PERÍODE MIG DE PAGAMENT CORRESPONENT AL 2N TRIMENTRE DE 2017 (EXP. 52/2017).
  8.- RATIFICACIÓ DEL DECRET D’ALCALDIA 461/17 DE 22 DE SETEMBRE APROVANT L’INCREMENT DE L’1 % DE TOTS ELS CONCEPTES SALARIALS DE LES RETRIBUCIONS DEL PERSONAL (EXP. X2017000316).
  9.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE REFORÇ ESTRUCTURAL DE L’EDIFICI DE LA CASA CONSISTORIAL (EXP. X2017000250).
  10.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI MARC A SUBSCRIURE AMB EL CONSELL COMARCAL DEL BAGES PER LA PRESTACIÓ D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA EN MATÈRIA D’ENGINYERIA (EXP. X2017000255).
  11.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE CORRECCIÓ D’ESMENES DE L’ACORD DEL PLE DE DATA 23 DE FEBRER DE 2017 D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L’ACORD DE LES CONDICIONS DE TREBALL DEL PERSONAL FUNCIONARI.

  c) Mocions dels grups municipals

  d) Control de l’acció de govern:
  12.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ALTRES ÒRGANS DE GOVERN
  13.- INFORMES D’ALCALDIA
  14.- PRECS I PREGUNTES

  El que es fa públic per a general coneixement.

  Monistrol de Montserrat, 25 de setembre de 2017
  Llegir.ne més
 • MERCAT DE SEGONA MÀ A LA PLAÇA DE LA FONT GRAN
  25 de Setembre de 2017
  El proper diumenge dia 8 d’octubre, a la plaça de la Font Gran, es realitzarà un Mercat de segona mà i intercanvi, en el marc de la Setmana del Medi Ambient.
   
  Poden participar en el mercat persones majors d’edat o entitats o associacions sense ànim de lucre. La participació és gratuïta.
   
  Es poden presentar sol.licituts fins el dia 2 d’octubre amb el model de sol.licitud normalitzat que trobareu adjunt. L’organització es reserva el dret d’acceptar sol.licituds fora de termini si hi ha lloc.
   
  Més informació a les bases que trobareu adjuntes.
  Llegir.ne més
 • LLISTA PROVISIONAL D’ADMESOS I EXCLOSOS A LA FIRA DE LA COCA I EL MATÓ
  18 de Setembre de 2017
  Els sol.licitants a la fira de la coca i el mató podeu consultar la llista provisional d’admesos ii exclosos en el següent document adjunt.
  Llegir.ne més
 • CONVOCATORIA AJUTS INDIVIDUALITZATS A L’ESCOLARITZACIO CURS 2017-2018
  07 de Setembre de 2017
  S’obre termini per a la presentació de sol·licituds d’ajuts individualitzats a l’escolarització, destinats íntegrament a reduir les quotes de llibres i/o suport informàtic en el cas dels alumnes de secundària ( no ordinadors ) i material escolar.

  BENEFICIARIS
  Poden ser beneficiaris els alumnes empadronats al municipi de Monistrol de Montserrat, en edat d’escolarització obligatòria (entre els 3 i els 16 anys) i que cursin els seus estudis a les escoles de referència del municipi de Monistrol de Montserrat.

  TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

  El termini de presentació de sol·licituds, acompanyades de tota la documentació corresponent s’obre el dia 7 de setembre del 2017 i finalitzarà el dia 28 de setembre de 2017 .
  Totes aquelles sol·licituds que es presentin fora d’aquest termini seran desestimades.

  La documentació a presentar s’ha de fer dins els terminis establerts a les bases. Sense la totalitat de la documentació, les sol·licituds seran desestimades.

  Les bases estan penjades a la pàgina web de l’Ajuntament.

  La  sol·licitud i la documentació requerida s’haurà de presentar al registre de l’Ajuntament de Monistrol de Montserrat, de dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores (Plaça de la Font Gran, nº 2. Telèfon 93 8350011).

  Les sol·licituds s’hauran de formalitzar en l’imprès específic normalitzat que estarà a disposició dels interessats al mateix registre de l’Ajuntament.

  Si els sol·licitants ho consideren necessari, podran demanar prèviament hora de visita al Departament de Serveis Socials de l’Ajuntament.
  Llegir.ne més
 • L’AJUNTAMENT APROVA EL PROTOCOL D’ACTUACIONS PER A LA RECOLLIDA I ESTERILITZACIÓ DE GATS ABANDONATS
  21 d'Agost de 2017
  La Junta de Govern Local va aprovar en sessió de data 27 de juliol de 2017 el protocol d’actuacions per a la recollida i esterilització de gats abandonats.
   
  El protocol estarà exposat al públic del 22 d’agost al 3 d’octubre, ambdós inclosos, a efectes de possibles al.legacions o reclamacions.
   
  Podeu consultar el text del protocol clicant aquí.
  Llegir.ne més
 • DATES DE RECOLLIDA DE MOBLES TERCER TRIMESTRE 2017
  13 de Juliol de 2017
  Durant els mesos de JULIOL A SETEMBRE aquestes són les dates del servei de recollida de mobles:
   
  DIMARTS


  4 i 18 DE JULIOL

  1 i 22 D’AGOST

  5 i 19 DE SETEMBRE
   
  Els mobles s’han de deixar el dia abans al costat del contenidor d’escombraries.
  Llegir.ne més
 • Calendari de recollides de trastos 2017
  13 de Març de 2017
  Les properes recollides de mobles i trastos vells s’efectuaran els dimarts següents:
   
  - 21 de març 
  - 4 i 18 d’ abril
  - 2 i 16 de maig
  - 6 i 20 de juny
   
  Els mobles s’han de deixar el dia abans al costat del contenidor d’escombraries.
  Llegir.ne més
 • INFORMACIÓ DE LES ANALÍTIQUES DE L’AIGUA DESPRÉS DE L’EPISODI DE CONTAMINACIÓ PER HIDROCARBURS
  17 de Febrer de 2017


  Després de la petició de molts veïns adjuntem les anàlisis de l’aigua.

  Disculpin la tardança, estàvem a l’espera d’una resposta de l’Agència de Salut Pública de Catalunya per saber quines repercussions tenia l’episodi sobre la salut humana i fer-ho tot més entenedor, la resposta no ha esta massa aclaridora. En qualsevol cas, us proporcionem tots els documents. Recordar que qualsevol dubte que es plantegi la millor manera de resoldre’l és acudint a l’Ajuntament. Es segueix treballant. Moltes gràcies. 
   

  Llegir.ne més
 • NOU HORARI DELS DIJOUS A LA TARDA
  13 de Setembre de 2016
  A partir d’aquest mes de setembre, l’horari de les oficines dels dijous a la tarda és de dos quarts de cinc a dos quarts de vuit del vespre.
  Llegir.ne més
 • TORNA L’AERÒBIC I EL ZUMBA
  07 de Setembre de 2016
  0
  S’obren les inscripcions d’aeròbic-steps-tonificació i de zumba pel curs 2016-2017. Els horaris són: aeròbic-steps-tonificació: dijous, de 19h a 20,30h. / zumba: dimarts i dijous, de 20,30h a 21,30h. Lloc: Espai Joan Carles Amat.
   
  Les classes comencen la setmana del 19 de setembre.
  Llegir.ne més
 • INSCRIPCIONS A L’ESCOLA ESPORTIVA
  26 d'Agost de 2016
  Ja us podeu inscriure a les activitats organitzades per l’Escola Esportiva, com futbol sala, bàsquet o dansa. Aquí us podeu descarregar la sol.licitud d’inscripció i els horaris.
   
   
  Llegir.ne més
 • GUIA BREU D’INFORMACIÓ ALIMENTÀRIA
  08 de Maig de 2015
  La  Diputació de Barcelona ha elaborat una GUIA BREU D’INFORMACIÓ ALIMENTÀRIA en relació amb els establiments de restauració, els aliments no envasats i, els envasats als llocs de venda adreçada, entre d’altres, a les persones consumidores, als establiments on s’ofereix qualsevol mena de menjar, com ara, bars, restaurants, cafeteries o semblants, als establiments on es venen aliments sense envasar o s’envasin a petició de la persona consumidora, com ara, menjars preparats, pastissos, pans, brioixos.. o altres aliments que es venen a granel, per exemple, a les peixateries, carnisseries.
  Llegir.ne més
 • NOVES ACTIVITATS DIRIGIDES A L’ESPAI JOAN CARLES AMAT
  02 d'Abril de 2015
  0
  A partir del proper dimarts 7 d’abril s’iniciaran les noves activitats esportives dirigides que tindran lloc al recentment inaugurat ’Espai Joan Carles Amat’: noves classes d’Aeròbic i Steps, Tonificació Muscular i Zumba.
   
  Trobareu més informació al tríptic que annexem a continuació o bé podeu dirigir-vos a l’Ajuntament.
  Llegir.ne més
 • Es crea la Seu Electrònica al web de l’Ajuntament
  18 d'Octubre de 2011

  La ’Seu Electrònica’ no aporta noves funcionalitats al web, però permet dotar de garanties juridiques a la relació telemàtica entre el ciutadà i l’ajuntament.

  Els continguts que trobem dins de l’apartat de seu electrònica utilitzen un canal de comunicació segur que permet:
  - obtenir garanties respecte la identitat del titular de la seu eletrònica
  - xifrar les comunicacions entre ciutadà i ajuntament per evitar que aquestes puguin ser interceptades per tercers

  Llegir.ne més

 • No s'han trobat resultats.

 • EDICTE APROVACIÓ INICIAL MAPA DE CAPACITAT ACÚSTICA
  09/05/2016

  El Ple de l′Ajuntament en la sessió de data  28 d’abril de 2016  va aprovar inicialment el mapa de capacitat acústica de Monistrol de Montserrat d’acord amb els paràmetres que s’estableixen al Decret 176/2009. de 10 de novembre, pel qual s’aprova el reglament de la Llei 16/2002, de protecció contra la contaminació acústica.
  Llegir.ne més
 • EDICTE INICI TRÀMITS PER A LA PROVISIÓ DE JUTGE DE PAU TITULAR
  09/05/2016


  Per resolució d’alcaldia de data 9 de maig de 2016, s’ha acordat iniciar els tràmits  per a procedir a la provisió de jutge de pau titular de Monistrol de Montserrat, d’acord amb la legislació vigent.
  Llegir.ne més
 • EDICTE APROVACIÓ BASES GENERALS PARTICIPACIÓ FESTA DELS ROMEUS
  04/12/2015

  Es fa públic per a general coneixement que  la Junta de Govern Local , en sessió celebrada en data 26 de novembre de 2015,  va aprovar  les bases generals per a la participació d’expositors a la Festa dels Romeus de Monistrol de Montserrat que es celebrarà els dies 23 i 24 de gener de 2016. 

  El termini de presentació de les sol.licituds d’inscripció  finalizarà el dia 22 de desembre de 2015.
  Llegir.ne més


DESTACATS
Diputació de Barcelona