Acció de Mountain Wilderness a Montserrat: Regió de Sant Salvador: Sant Benet - Pla de la Trinitat- Els Degotalls

Dissabte, 2 d'abril de 2022 de 08.30 h a 14.00 h

El monestir de Montserrat, a principis de la dècada dels anys 1960 i per tal de fer possible la recuperació de la vida eremítica a la muntanya, va construir una tanca tot delimitant un petit espai de la seva propietat que permetés les condicions de solitud per menar-hi vida eremítica i destinar-lo clausura.

La tanca es construí amb suports de ciment armat i una filferrada metàl·lica.

Aquesta construcció ha anat perdent la seva finalitat fins a esdevenir avui dia una instal·lació obsoleta i un residu a muntanya.

Aquesta actuació, d’acord amb la comunitat benedictina i el Parc Natural servirà per retirar-la.

 

 
Darrera actualització: 01.04.2022 | 12:02