Convocatòria de Ple ordinari d'1 d’octubre

Dimecres, 30 de setembre de 2020 a les 00:00

S’ha convocat Ple ordinari de l’Ajuntament per al proper DIJOUS, 1 D’OCTUBRE a les 21 h, a l’ESPAI JOAN CARLES AMAT.

En compliment de les directrius sanitàries establertes per evitar la propagació de la COVID-19, no es permet l’assistència de públic.

A continuació podeu veure l’ordre del dia de la sessió

1. APROVACIÓ ACTA ANTERIOR
1.1. APROVACIO ACTA ANTERIOR PLE EXTRAORDINARI 6 D’AGOST DE 2020
2. PRESA DE POSSESSIÓ DEL REGIDOR DE LA CUP SR. JOAN CENTELLAS JUSTO
3. INF_CI DCOMPTE APROVACIO DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST EXERCICI 2019
4. INF_CI RECTIFICACIO INVENTARI 2019
5. INF_CI DICTAMEN RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT LIQUIDACIONS CONSELL COMARCAL
6. INF_CI DONAR COMPTE MODIFICACIÓ PRESSUPOST 3/20 INCORPORACIÓ ROMANENT DE CRÈDIT
7. INF_CI DONAR COMPTE NOMENAMENT D’ALCALDE ACCDTAL DEL 17 AL 30 D’AGOST DE 2020 AMBDOS INCLOSOS
8. PROP_PLE MODIFICACIÓ NÚM. 4/2020 DEL PRESSUPOST
9. MOCIONS
9.1. MOCIÓ PER A LA SUFICIÈNCIA FINANCERA DELS ENS LOCALS
10. CONTROL DE L’ACCIÓ DE GOVERN
10.1. CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN
10.2. INFORMES D’ALCALDIA
10.3. PRECS I PREGUNTES

Darrera actualització: 30.09.2020 | 13:39