Urbanisme

Responsable polític

 • Joan Miguel Rodríguez, regidor d'Urbanisme
 • Tel. 938 350 011
 • Fax 938 284 163
 • Horari de visites: concertar prèviament

Responsable tècnic

 • Francesc Moncunill Perera, arquitecte municipal
 • Tel. 938 350 011
 • Fax 938 284 163
 • a/e: muncunillpf@diba.cat
 • Horari de visites: dijous de 17 a 19 h (visites concertades)

Línies bàsiques d'actuació

 • Control de les llicències d’obres.
 • Planificació tècnica i control d’execució de les obres públiques del municipi.
 • Elaboració del POUM.
 • Normes urbanístiques.

Altra informació

Consulteu als serveis tècnics les possibles modificacions que poden haver patit les Normes Subsidiàries

Àrea: Urbanisme i territori

Àmbit competencial:

 • Direcció i gestió del planejament, de la gestió i de la disciplina urbanística.
 • Control i seguiment de les obres municipals.
 • Desenvolupament i seguiment de l’execució de les Normes Subsidiàries de Planejament: planejament urbanístic derivat i instruments de gestió urbanística.
 • Intervenció en l’edificació i l’ús del sòl i el subsòl; llicències urbanístiques d’obres (inclou tant les obres menors com majors, llicències de primera ocupació i les  comunciacions prèvies d’obres), llicències urbanístiques d’usos del sòl; llicències de parcel·lacions; ordres d’execució i declaracions d’estat ruïnós.
 • Resolució d’expedients de protecció de la legalitat urbanística; ordres de suspensió d’obres i de llicències; disciplina urbanística; control i protecció del sòl no urbanitzable.
 • Coordinació dels Serveis Tècnics Municipals i altres tasques similars.
 • Foment del transport públic
 • Millora de la mobilitat i aparcament dins el municipi

Pl. de la Font Gran, 2 - 08691 Monistrol de Montserrat - Barcelona (Catalunya)
Telèfon: 938 350 011
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 07.04.2022 | 12:02