Ajuntament de Monistrol de Montserrat

Dilluns, 21 de Setembre de 2020
Dades meteorològiques     
Màxima -ºC   Mínima -ºC   Informació meteorològica
Cercador Accessibilitat Mapa web Adreces Contacte
Vista general


Oficines Municipals

Horari d'atenció al públic:
De dilluns a divendres de 9h a 15h
Els dijous de 16,30h a 19,30h
Del 15 de juny al 15 de setembre:
de dilluns a divendres de 8h a 14h (Horari d'estiu).

Pl. de la Font Gran, 2
08691 Monistrol de Montserrat

T. 93 835 00 11
F. 93 828 41 63
NOTíCIES  

CONVOCATÒRIA DE PLE EXTRAORDINARI DE L’AJUNTAMENT

27/09/2013S’ha convocat Ple Extraordinari de l’Ajuntament per al proper DIMARTS, 1 D’OCTUBRE a les 21,30 h. a la Sala de Plens de l’Ajuntament.
 
L’ordre del dia de la sessió és el següent:
 
1. LECTURA I APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE DATA 27 DE JUNY DE 2013, MINUTA 4/13
2.- DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA 473/13 PEL QUAL S’APROVEN ELS FORMULARIS DEL MINISTERI D’HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES DE CONTROL DE L’EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA DEL SEGON TRIMESTRE DE 2013
3.- DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA 499/13 ON S’ACCEPTEN LES OBLIGACIONS DE PAGAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA A FAVOR DE L’AJUNTAMENT DE MONISTROL DE MONTSERRAT A 31 DE DESEMBRE,  QUE FIGUREN A LA PLATAFORMA DE L’AGENCIA ESTATAL D’ADMINISTRACIÓ TRIBUTÀRIA.
4.- PROPOSTA DE DONAR COMPTE DELS INFORMES D’INTERVENCIÓ CORRESPONENTS AL SEGON TRIMESTRE DE 2013,  EN COMPLIMENT DE LA LLEI 5/2010 DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT.
5.- RATIFICACIÓ DEL DECRET D’ALCALDIA 432/13 PEL QUEL ES RECTIFICA L’ERROR MATERIAL DETECTAT A L’ACORD DEL PLE DE DATA 27 DE JUNY DE 2013 PEL QUAL ES MODIFICA EL CONTRACTE DE CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DEL SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS I NETEJA VIÀRIA.
6.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LES FESTES LOCALS PER A L’ANY 2014 (Exp. 44/13)
7.- PROPOSTA D’ALCALDIA DE RESOLDRE LES AL.LEGACIONS FORMULADES PER LES EMPRESES LICITADORES I ACORDAR EL DESISTIMENT DEL PROCEDIMENT DE LICITACIÓ PER LA CELEBRACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS CONSISTENT EN LA RECOLLIDA DE RESIDUS I NETEJA VIÀRIA (Exp. 36/12)
8.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE L’EXERCICI 2012 (Exp. 43/13)

  tancar històric  

Diputació de Barcelona