Ajuntament de Monistrol de Montserrat

Dilluns, 26 d'Octubre de 2020
Dades meteorològiques     
Màxima -ºC   Mínima -ºC   Informació meteorològica
Cercador Accessibilitat Mapa web Adreces Contacte
Vista general


Oficines Municipals

Horari d'atenció al públic:
De dilluns a divendres de 9h a 15h
Els dijous de 16,30h a 19,30h
Del 15 de juny al 15 de setembre:
de dilluns a divendres de 8h a 14h (Horari d'estiu).

Pl. de la Font Gran, 2
08691 Monistrol de Montserrat

T. 93 835 00 11
F. 93 828 41 63
NOTíCIES  

CONVOCATÒRIA DE PLE ORDINARI DE L’AJUNTAMENT

05/01/2015S’ha convocat Ple Ordinari pel proper DIJOUS, 8 DE GENER, a les 21,30 hores a la Sala de Plens de l’Ajuntament, amb el següent ORDRE DEL DIA:
 
a) Acta/es sessió/ns anterior/s:
1.- LECTURA I APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT, MINUTA 7/14,  DE DATA  28 D’OCTUBRE DE 2014
2.- LECTURA I APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT, MINUTA 8/14,  DE DATA 2 DE DESEMBRE DE 2014

b) Resolucions de govern
3.- .- APROVACIÓ DEL PRESSSUPOST GENERAL DE LA CORPORACIÓ I DE LA PLANTILLA  DE PERSONAL PER A L’EXERCICI 2015

c) Control de l’acció de govern:
4.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ALTRES ÒRGANS DE GOVERN
5.- INFORMES D’ALCALDIA
6.- PRECS I PREGUNTES


  tancar històric  

Diputació de Barcelona