Ajuntament de Monistrol de Montserrat

Dilluns, 21 de Setembre de 2020
Dades meteorològiques     
Màxima -ºC   Mínima -ºC   Informació meteorològica
Cercador Accessibilitat Mapa web Adreces Contacte
Vista general


Oficines Municipals

Horari d'atenció al públic:
De dilluns a divendres de 9h a 15h
Els dijous de 16,30h a 19,30h
Del 15 de juny al 15 de setembre:
de dilluns a divendres de 8h a 14h (Horari d'estiu).

Pl. de la Font Gran, 2
08691 Monistrol de Montserrat

T. 93 835 00 11
F. 93 828 41 63
NOTíCIES  

CONVOCATÒRIA DE PROVES SELECTIVES PER A COBRIR DOS LLOCS DE CONSERGE DE LES PISCINES MUNICIPALS

22/04/2015L’Ajuntament de Monistrol de Montserrat necessita proveir DUES PLACES de PEÓ-CONSERGE DE LA PISCINA MUNICIPAL

Contracte de treball en règim laboral temporal, de 3 mesos de durada
Sou brut mensual de 1.223,09€ (pagues extres incloses)
Jornada: 37,5 hores setmanals

Termini de presentació de les sol.licituds:  Fins al 12 DE MAIG de 2015
Lloc de presentació: Oficines municipals de 8 a 14h.
Sistema de selecció: concurs-oposició
 
ES VALORARÀ

•    Tenir una renda neta per unitat familiar inferior al Salari Mínim Interprofessional (SMI)
•    Que tots els membres de la família estiguin en atur i inscrits al SOC
•    Tenir a càrrec menors d’edat
•    Ser major de 45 anys
•    Tenir una antiguitat a l’atur superior a un any
•    Ser família monoparental/família nombrosa
•    Seguir un pla de treball amb els Serveis Socials de l’Ajuntament
•    Ser resident a Monistrol de Montserrat amb una antiguitat mínima d’un any
•    Tenir experiència professional en funcions equivalents  a les descrites pel lloc de treball a ocupar.


Els aspirants hauran de justificar els mèrits al.legats presentant la documentació que  s’especifica a les Bases de la convocatòria.

DOCUMENTS I ENLLAÇOS
  tancar històric  

Diputació de Barcelona