Ajuntament de Monistrol de Montserrat

Dimarts, 29 de Setembre de 2020
Dades meteorològiques     
Màxima -ºC   Mínima -ºC   Informació meteorològica
Cercador Accessibilitat Mapa web Adreces Contacte
Vista general


Oficines Municipals

Horari d'atenció al públic:
De dilluns a divendres de 9h a 15h
Els dijous de 16,30h a 19,30h
Del 15 de juny al 15 de setembre:
de dilluns a divendres de 8h a 14h (Horari d'estiu).

Pl. de la Font Gran, 2
08691 Monistrol de Montserrat

T. 93 835 00 11
F. 93 828 41 63
NOTíCIES  

CONVOCATÒRIA DE PLE EXTRAORDINARI DE L’AJUNTAMENT

19/05/2015S’ha convocat Ple extraordinari de l’Ajuntament per al dimarts 19 DE MAIG a les 21,30h. a la Sala de Plens de l’Ajuntament, amb el següent ORDRE DEL DIA:
 
1.-  DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA 219/15 PEL QUAL S’APROVEN ELS FORMULARIS DE COMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS  CONTEMPLADES A L’ORDRE HAP/2015/2012 (Exp. 37/15)

2.-  RATIFICACIÓ DEL DECRET D’ALCALDIA  214/15 PEL QUAL S’APROVEN ELS CÀLCULS REALITZATS PER AL CÒMPUT DEL PERÍODE MIG DE PAGAMENT ALS PROVEÏDORS A 31 DE MARÇ DE 2015  (Exp. 34/15)

3.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE EL PATRONAT DE LA MUNTANYA I L’AJUNTAMENT DE MONISTROL DE MONTSERRAT EN VIRTUT DEL QUAL S’AUTORITZA AL PATRONAT DE LA MUNTANYA A LA  GESTIÓ AUTÒNOMA DELS RESIDUS COMERCIALS I MUNICIPALS QUE ES GENEREN AL RECINTE DE MONTSERRAT I A L’ENTORN DEL PARC NATURAL (Exp. 36/15)

4.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚM. 7 I ÚLTIMA DE L’OBRA “ADEQUACIÓ D’UNA SALA POLIVALENT ANNEXA AL PAVELLÓ MUNICIPAL” (Exp. 25/14)

  tancar històric  

Diputació de Barcelona