Ajuntament de Monistrol de Montserrat

Dilluns, 26 d'Octubre de 2020
Dades meteorològiques     
Màxima -ºC   Mínima -ºC   Informació meteorològica
Cercador Accessibilitat Mapa web Adreces Contacte
Vista general


Oficines Municipals

Horari d'atenció al públic:
De dilluns a divendres de 9h a 15h
Els dijous de 16,30h a 19,30h
Del 15 de juny al 15 de setembre:
de dilluns a divendres de 8h a 14h (Horari d'estiu).

Pl. de la Font Gran, 2
08691 Monistrol de Montserrat

T. 93 835 00 11
F. 93 828 41 63
NOTíCIES  

L’AJUNTAMENT INICIA EL PROCEDIMENT PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT DE LES ZONES VERDES DEL MUNICIPI

09/08/2016La Junta de Govern Local celebrada el passat 21 de juliol va aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert, per a l’adjudicació del servei de manteniment de les zones verdes del municipi, així com els Plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques que han de regir el contracte i que podeu consultar tot seguit.
 
Aquests Plecs estaran exposats al public durant 20 dies hàbils a partir de la darrera publicació de l’edicte al BOP o al DOGC.

DOCUMENTS I ENLLAÇOS
  tancar històric  

Diputació de Barcelona