Ajuntament de Monistrol de Montserrat

Dimecres, 23 de Setembre de 2020
Dades meteorològiques     
Màxima -ºC   Mínima -ºC   Informació meteorològica
Cercador Accessibilitat Mapa web Adreces Contacte
Vista general


Oficines Municipals

Horari d'atenció al públic:
De dilluns a divendres de 9h a 15h
Els dijous de 16,30h a 19,30h
Del 15 de juny al 15 de setembre:
de dilluns a divendres de 8h a 14h (Horari d'estiu).

Pl. de la Font Gran, 2
08691 Monistrol de Montserrat

T. 93 835 00 11
F. 93 828 41 63
NOTíCIES  

CONVOCATÒRIA DE PLE ORDINARI DE L’AJUNTAMENT

20/12/2016S’ha convocat Ple ordinari de l’Ajuntament per al proper DIJOUS, 22 DE DESEMBRE a les 9 del vespre a la Sala de Plens amb el següent ordre del dia:

a) Acta/es sessió/ns anterior/s:
1.- LECTURA I APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT, MINUTA 8/16  DE DATA  27 D’OCTUBRE DE 2016
2.- LECTURA I APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT, MINUTA 9/16  DE DATA  24 DE NOVEMBRE DE 2016

b) Resolucions de govern
3.- ACCEPTACIÓ DE LA RENÚNCIA DE LA SRA. PINEDA CASTRO COM A REGIDORA DE L’AJUNTAMENT  (Exp. 120/16)
4.- DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA 649/16 DE DATA 15 DE NOVEMBRE DE 2016 RELATIU A L’EXTINCIÓ DEL CONTRACTE LABORAL D’INTERINITAT DE LA SRA. M.S.G..
5.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LES XIFRES OFICIALS DE POBLACIÓ A 1 DE GENER DE 2016  (Exp. 115/16)

c) Mocions dels grups municipals
--

d) Control de l’acció de govern:
6.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ALTRES ÒRGANS DE GOVERN
7.- INFORMES D’ALCALDIA
8.-  PRECS I PREGUNTES

  tancar històric  

Diputació de Barcelona