Ajuntament de Monistrol de Montserrat

Dijous, 29 d'Octubre de 2020
Dades meteorològiques     
Màxima -ºC   Mínima -ºC   Informació meteorològica
Cercador Accessibilitat Mapa web Adreces Contacte
Vista general


Oficines Municipals

Horari d'atenció al públic:
De dilluns a divendres de 9h a 15h
Els dijous de 16,30h a 19,30h
Del 15 de juny al 15 de setembre:
de dilluns a divendres de 8h a 14h (Horari d'estiu).

Pl. de la Font Gran, 2
08691 Monistrol de Montserrat

T. 93 835 00 11
F. 93 828 41 63
NOTíCIES  

CONVOCATÒRIA DE PLE ORDINARI DE L’AJUNTAMENT

24/04/2018
S’ha convocat Ple ordinari de l’Ajuntament per al proper dijous, 26 d’abril a les 21:00 a la Sala de plens, amb el següent ordre del dia:

 

1.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR

1.1.- LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA 1 DE MARÇ DE 2018 (MINUTA 2/18)

 

2.- RESOLUCIONS DE GOVERN

2.1.- PROPOSTA DE DONAR COMPTE DE L’INFORME DE SECRETARIA INTERVENCIÓ RELATIU ALS INFORMES D’OBJECCIONS EMESOS DURANT L’EXERCICI 2017 (X201800382)

2.2.- PROPOSTA NOMENAMENT JUTGE DE PAU SUBSTITUT (EXP. X2018000119)

2.3.- PROPOSTA APROVACIO CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE MONISTROL DE MONTSERRAT I LA DIPUTACIO DE BARCELONA PER L’EXECUCIO DEL PROJECTE GLOBAL VIES BLAVES (X2018000294)

2.4.- PROPOSTA D’ADHESIÓ A LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE DERIVAT DE L’ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELÈCTRICA (X2018000371)

2.5.- PROPOSTA ACORD DELEGACIO GESTIO RECAPTATORIA MULTES COERCITIVES A L’ORGT (EXP X2018000400)

2.6.- MODIFICACIO PRESSUPOSTARIA 2/18 DEL PRESSUPOST DE 2018 DE SUPLEMENT DE CRÈDIT A FINANÇAR AMB BAIXA D’ALTRES PARTIDES (X2018000416)

 

3.- MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS

 

4.- CONTROL DE L’ACCIÓ DE GOVERN

4.1.- CONTROL I FISCALITZACIÓ D’ALTRES ÒRGANS DE GOVERN

4.2.- INFORMES D’ALCALDIA

4.3.- PRECS I PREGUNTES  tancar històric  

Diputació de Barcelona