Ajuntament de Monistrol de Montserrat

Dilluns, 26 d'Octubre de 2020
Dades meteorològiques     
Màxima -ºC   Mínima -ºC   Informació meteorològica
Cercador Accessibilitat Mapa web Adreces Contacte
Vista general


Oficines Municipals

Horari d'atenció al públic:
De dilluns a divendres de 9h a 15h
Els dijous de 16,30h a 19,30h
Del 15 de juny al 15 de setembre:
de dilluns a divendres de 8h a 14h (Horari d'estiu).

Pl. de la Font Gran, 2
08691 Monistrol de Montserrat

T. 93 835 00 11
F. 93 828 41 63
NOTíCIES  

CONVOCATÒRIA DE PLE ORDINARI DE L’AJUNTAMENT

26/02/2019S’ha convocat Ple ordinari de l’Ajuntament per al proper DIJOUS, 28 DE FEBRER a les 21:00 h.  a la Sala de Plens de l’Ajuntament, amb el següent ORDRE DEL DIA:
 
1.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR
1.1.- LECTURA I APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRAT EL 10 DE GENER DE 2019

2.- RESOLUCIONS DE GOVERN
2.1.- DONAR COMPTE DEL DECRET D’APROVACIÓ DEL PERIODE MIG DE PAGAMENT CORRESPONENT AL 4T.TRIMESTRE DE 2018 (X2018000423)
2.2.- DONAR COMPTE DEL DECRET D’APROVACIÓ DELS FORMULARIS RELATIUS  A L’ESTAT D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST CORRESPONENTS AL 4t. TRIMESTRE DE 2018 (X2018000428)
2.3.- PROPOSTA D’ADHESIO A LA SEGONA PRORROGA DEL CONTRACTE DERIVAT DE L’ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELECTRICA (X2018001157)
2.4.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ADHESIÓ AL CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE L’AEAT I LA FEMP EN MATÈRIA DE SUBMINISTRAMENT D’INFORMACIÓ DE CARÀCTER TRIBUTARI (X2019000056)
2.5.- PROPOSTA DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE FACTURES 2018
2.6.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA D’APROVACIO DEL PRESSUPOST DE 2019, BASES D’EXECUCIO, PLANTILLA I RELACIO DE LLOCS DE TREBALL AIXI COM LA RESTA DE DOCUMENTACIO ANNEXA AL PRESSUPOST (X2018001112)
2.7.- PROPOSTA PLE APROVACIO INCREMENT RETRIBUTIU PER AL PERSONAL LABORAL I FUNCIONARI PREVIST AL REIAL DECRET LLEI 24/2018 DE 21 DE DESEMBRE (X2019000038)

3.- MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS
3.1.- MOCIÓ APROVANT LA RECLAMACIÓ DE LES  INVERSIONS NECESSARIES LINIA R4 DE RODALIES DE BARCELONA
3.2.- MOCIO DEL GRUP D’ERC D’ADHESIO AL PROJECTE "NO PUC ESPERAR PROMOGUT PER L’ASSOCIACIO DE MALALTS DE CROHN I COLITIS ULCEROSA (Z2019000184)

4.- CONTROL DE L’ACCIÓ DE GOVERN
4.1.- CONTROL I FISCALITZACIÓ D’ALTRES ÒRGANS DE GOVERN
4.2.- INFORMES D’ALCALDIA
4.3.- PRECS I PREGUNTES

  tancar històric  

Diputació de Barcelona