Ajuntament de Monistrol de Montserrat

Dimarts, 29 de Setembre de 2020
Dades meteorològiques     
Màxima -ºC   Mínima -ºC   Informació meteorològica
Cercador Accessibilitat Mapa web Adreces Contacte
Vista general


Oficines Municipals

Horari d'atenció al públic:
De dilluns a divendres de 9h a 15h
Els dijous de 16,30h a 19,30h
Del 15 de juny al 15 de setembre:
de dilluns a divendres de 8h a 14h (Horari d'estiu).

Pl. de la Font Gran, 2
08691 Monistrol de Montserrat

T. 93 835 00 11
F. 93 828 41 63
NOTíCIES  

CONVOCATÒRIA PLE ORDINARI 30 DE GENER DE 2020

27/01/20201.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR
1.1.- LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DEL PLE ORDINARI DE L’AJUNTAMENT CELEBRAT EL 30 D’OCTUBRE DE 2019
1.2.- LECTURA I APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DEL PLE EXTRAORDINARI CELEBRAT EL 28 DE NOVEMBRE DE 2019
 
2.- RESOLUCIONS DE GOVERN
2.1.- INF_CI DONAR COMPTE DEL DECRET D’EXECUCIO DEL PRESSUPOST 2N TRIMESTRE 2019
2.2.- INF_CI DONAR COMPTE DEL DECRET D’EXECUCIO DEL PRESSUPOST 3R TRIMESTRE 2019
2.3.- INF_CI DONARCOMPTE DELS INFORMES D’NTERVENCIO RELATIU ALS INFORMES D’OBJECCIONS DE 2018
2.4.- INF_CI DONAR COMPTE DEL DECRET D’APROVACIÓ DEL COST EFECTIU DELS SERVEIS 2018
2.5.- INF_CI NOMENAMENT DEL REPRESENTANT MUNICIPAL A BAGES TURISME
2.6.- INF_CI APROVACIO CONVENI D’ENGINYERIA AMB EL CONSELL COMARCAL
2.7.- INF_CI PROPOSTA D’APROVACIO DE L’INICI DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE RECOLLIDA   RSU, FRACCIO ORGANICA I NETEJA VIARIA
2.8.- INF_CI PROPOSTA D’APROVACIO DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE RECOLLIDA   RSU, FRACCIO ORGANICA I NETEJA VIARIA
 
3.- MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS
 
4.- CONTROL DE L’ACCIÓ DE GOVERN
4.1.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN
4.2.- INFORMES D’ALCALDIA
4.3.- PRECS I PREGUNTES
 
5.- FORA DE L’ORDRE DEL DIA

  tancar històric  

Diputació de Barcelona