Ajuntament de Monistrol de Montserrat

Dimecres, 28 d'Octubre de 2020
Dades meteorològiques     
Màxima -ºC   Mínima -ºC   Informació meteorològica
Cercador Accessibilitat Mapa web Adreces Contacte
Vista general


Oficines Municipals

Horari d'atenció al públic:
De dilluns a divendres de 9h a 15h
Els dijous de 16,30h a 19,30h
Del 15 de juny al 15 de setembre:
de dilluns a divendres de 8h a 14h (Horari d'estiu).

Pl. de la Font Gran, 2
08691 Monistrol de Montserrat

T. 93 835 00 11
F. 93 828 41 63
NOTíCIES  

CONVOCATÒRIA PLE ORDINARI 5 DE MARÇ DE 2020

02/03/2020S’ha convocat Ple ordinari de l’Ajuntament per al proper DIJOUS, 5 DE MARÇ a les 21,00 a la sala d’actes de Can Gibert amb el segúent ordre del dia:
 

1.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR

1.1.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ACTA DEL PLE ORDINARI DE L’AJUNTAMENT CELEBRAT EL 30 DE GENER DE 2020

 

2.- RESOLUCIONS DE GOVERN

2.1.- INF_CI DONARCOMPTE NOMENAMENT PER URGÈNCIA D’UN VIGILANT MUNICIPAL

2.2.- INF_CI DONAR COMPTE DEL PERIODE MIG DE PAGAMENT DEL 4T TRIMESTRE DE 2019

2.3.- INF_CI DONAR COMPTE DEL DECRET RELATIU A L’ESTAT D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST CORRESPONENT AL 4T TRIEMSTRE DE 2019

2.4.- INF_CI PROPOSTA INICI EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE LES CONDICIONS DE PRESTACIÓ DEL SERVEI D’AIGUA POTABLE

2.5.- INF_CI PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA COMPATIBILITAT AMB ACTIVITAT PRIVADA DE L’AUXILIAR D’ARXIU

2.6.- INF_CI PROPOSTA APROVACIÓ DEL CONVENI D’ENCOMANDA DE GESTIÓ DEL PADRÓ D’HABITANTS A LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA

2.7.- PROPOSTA APROVACIÓ DEL RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL CREDITS 1 EXP.X2020000153

2.8.- INF_CI PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST GENERAL DE LA CORPORACIÓ I LA PLANTILLA DE PERSONAL PER AL 2020

2.9.- INF_CI PROPOSAT D’APLICACIÓ DELS INCREMENTS RETRIBUTIUS AL PERSONAL FUNCIONARI I LABORAL

 

3.- MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS

3.1.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE AL DECLARACIÓ INSTITUCIONAL  DEL CONSELL D’ALCALDESSES I ALCALDES SOBRE LA MOBILITAT VIÀRIA I FERROVIÀRIA DE LES COMARQUES CENTRALS (X2020000281)

 

4.- CONTROL DE L’ACCIÓ DE GOVERN

4.1.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN

4.2.- INFORMES D’ALCALDIA

4.3.- PRECS I PREGUNTES  tancar històric  

Diputació de Barcelona