Ajuntament de Monistrol de Montserrat

Dimarts, 20 d'Octubre de 2020
Dades meteorològiques     
Màxima -ºC   Mínima -ºC   Informació meteorològica
Cercador Accessibilitat Mapa web Adreces Contacte
Vista general


Oficines Municipals

Horari d'atenció al públic:
De dilluns a divendres de 9h a 15h
Els dijous de 16,30h a 19,30h
Del 15 de juny al 15 de setembre:
de dilluns a divendres de 8h a 14h (Horari d'estiu).

Pl. de la Font Gran, 2
08691 Monistrol de Montserrat

T. 93 835 00 11
F. 93 828 41 63
NOTíCIES  

Convocatòria de Ple ordinari dia 1 d’octubre

30/09/2020S’ha convocat Ple ordinari de l’Ajuntament per al proper DIJOUS, 1 D’OCTUBRE a les 21,00 h. a l’ESPAI JOAN CARLES AMAT.
 
Degut a les restriccions sanitàries derivades del covid, l’aforament màxim de públic és de 6 persones.


A continuació podeu veure l’ordre del dia de la sessió

1.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR
1.1.- APROVACIO ACTA ANTERIOR PLE EXTRAORDINARI 6 D’AGOST DE 2020
2.- PRESA DE POSSESSIÓ DEL REGIDOR DE LA CUP SR. JOAN CENTELLAS JUSTO
3.- INF_CI DCOMPTE APROVACIO DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST EXERCICI 2019
4.- INF_CI RECTIFICACIO INVENTARI 2019
5.- INF_CI DICTAMEN RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT LIQUIDACIONS CONSELL COMARCAL
6.- INF_CI DONAR COMPTE MODIFICACIÓ PRESSUPOST 3/20 INCORPORACIÓ ROMANENT DE CRÈDIT
7.- INF_CI DONAR COMPTE NOMENAMENT D’ALCALDE ACCDTAL DEL 17 AL 30 D’AGOST DE 2020 AMBDOS INCLOSOS
8.- PROP_PLE MODIFICACIÓ NÚM. 4/2020 DEL PRESSUPOST
9.- MOCIONS
9.1.- MOCIÓ PER A LA SUFICIÈNCIA FINANCERA DELS ENS LOCALS
10.- CONTROL DE L’ACCIÓ DE GOVERN
10.1.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN
10.2.- INFORMES D’ALCALDIA
10.3.- PRECS I PREGUNTES

  històric  

Diputació de Barcelona