Ajuntament de Monistrol de Montserrat

Dimecres, 28 d'Octubre de 2020
Dades meteorològiques     
Màxima -ºC   Mínima -ºC   Informació meteorològica
Cercador Accessibilitat Mapa web Adreces Contacte
Vista general


Oficines Municipals

Horari d'atenció al públic:
De dilluns a divendres de 9h a 15h
Els dijous de 16,30h a 19,30h
Del 15 de juny al 15 de setembre:
de dilluns a divendres de 8h a 14h (Horari d'estiu).

Pl. de la Font Gran, 2
08691 Monistrol de Montserrat

T. 93 835 00 11
F. 93 828 41 63
NOTíCIES  

Aposta per l’energia renovable a Monistrol de Montserrat.

12/04/2007

OBJECTIUS DE L’ACTUACIÓ
Aquesta actuació persegueix l’assoliment de les següents fites:

  • Crear un efecte d’exemple adreçat a les llars i empreses privades de la vila, a l’efecte de promoure l’ús d’energies renovables de baix o nul impacte ambiental.
  • Abaratir el cost de manteniment energètic de les dependències municipals. En el cas d’aquesta actuació, el preu de l’energia sobrant que es subministra a la xarxa és molt més elevat per kW/hora que el preu del consumit.
  • Divulgar els valors de conservació del medi ambient mitjançant actuacions directes. Els escolars del centre públic, coneixedors de la iniciativa, poden incorporar en el decurs del curs lectiu l’experiència de la generació d’energia en el propi edifici que acull les classes.

UN BENEFICI PER AL CONJUNT DE LA POBLACIÓ
Monistrol de Montserrat és un municipi ubicat al Parc Natural de la Muntanya de Montserrat. En conseqüència, totes aquelles actuacions destinades a una gestió sostenible del entorn són coherents amb l’esperit de la normativa de protecció que afecta el territori. Els beneficis a nivell ambiental d’aquesta iniciativa es basen  en els següents aspectes:
Generació d’energia elèctrica a partir d’una font d’energia perenne com és l’energia solar.
Producció d’energia amb un mètode no contaminant, tant a nivell de pol•lució atmosfèrica com per la producció de sorolls. El preceptiu informe dels serveis tècnics de l’ajuntament garanteix que l’angle d’inclinació de les plaques produeix la mínima contaminació lumínica per reflexió dels raigs solars. Aquest aspecte és molt important per tal d’evitar l’efecte acumulatiu d’aquestes iniciatives en el futur
Manteniment de l’estructura productiva de baix cost, en comparació amb el manteniment de qualsevol altra font d’energia actualment viable
Elevat valor en el mercat de l’energia generada per a aquests mitjans.


ANNEX
A continuació es proporcionen unes quantes dades referents alguns dels arguments exposats.
PREU DEL KILOWAT/HORA
Preu del kWhora generat: 0,440381 euros
Preu del kWhora consumit: 0,0086726 euros

EXTERNALITAT PRODUÏDA EN EMISSIONS A L’ATMOSFERA PER A LA GENERACIÓ D’UN kWhora MITJANÇANT ALTRES FONTS D’ENERGIA
Producció per combustió de carbó: 961 grams de CO2 
Producció per combustió de gasoli: g51 grams de CO2 
Producció per combustió de gas natural en una central de cicle combinat: 372 grams de CO2 
FONTS: Red Eléctrica de España, Foro de Energía Nuclear, Plan de Energías Renovables en España 2005-2010, Agencia Internacional de la Energía i Observatorio de la Electricidad de WWF/ADENA
 


  tancar històric  

Diputació de Barcelona