Ajuntament de Monistrol de Montserrat

Divendres, 10 de Juliol de 2020
Dades meteorològiques     
Màxima -ºC   Mínima -ºC   Informació meteorològica
Cercador Accessibilitat Mapa web Adreces Contacte
Vista general


Oficines Municipals

Horari d'atenció al públic:
De dilluns a divendres de 9h a 15h
Els dijous de 16,30h a 19,30h
Del 15 de juny al 15 de setembre:
de dilluns a divendres de 8h a 14h (Horari d'estiu).

Pl. de la Font Gran, 2
08691 Monistrol de Montserrat

T. 93 835 00 11
F. 93 828 41 63
 

EDICTE CONCESSIÓ SUBVENCIÓ A PENYA BARCELONISTA

06 de Novembre de 2012En compliment del que estableix l’article 16è de l’ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de Monistrol de Montserrat aprovada pel Ple de l’Ajuntament en sessió de data 28 de febrer de 2008, i d’acord amb el que estableix l’article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es publica la subvenció nominativa aprovada per la Junta de Govern Local en data 11 d’octubre de 2012

Data concessió: 11 d’octubre de 2012
Beneficiari: Penya Barcelonista Montserrat-Monistrol
Tipus: Subvenció dinerària
Partida pressupostària: partida 340.48900, pressupost 2012
Import: 2.000,00€.
Finalitat: Despeses federatives equip sénior

Diputació de Barcelona