Ajuntament de Monistrol de Montserrat

Divendres, 10 de Juliol de 2020
Dades meteorològiques     
Màxima -ºC   Mínima -ºC   Informació meteorològica
Cercador Accessibilitat Mapa web Adreces Contacte
Vista general


Oficines Municipals

Horari d'atenció al públic:
De dilluns a divendres de 9h a 15h
Els dijous de 16,30h a 19,30h
Del 15 de juny al 15 de setembre:
de dilluns a divendres de 8h a 14h (Horari d'estiu).

Pl. de la Font Gran, 2
08691 Monistrol de Montserrat

T. 93 835 00 11
F. 93 828 41 63
 

CONVOCATÒRIA PROCÉS SELECTIU PLAÇA TÈCNIC/A DE TURISME I CULTURA

13 de Maig de 2014Mitjançant el present anunci es convoca procés selectiu,  pel sistema de concurs oposició, per a la contractació  en règim laboral temporal, en la modalitat d’interinitat per suplència de la titular de la plaça, d’un/a tècnic/a mig de Turisme i Cultura, adscrit a l’Àrea de Cultura i Turisme de l’Ajuntament de Monistrol de Montserrat.
 
Les bases de la convocatòria es troben publicades a la web municipal: www.monistroldemontserrat.cat.

El termini de presentació de sol.licituds és de 20 dies naturals a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província.

La resta d’anuncis relacionats amb el procediment de selecció es publicaran únicament a la web municipal i al taulell d’anuncis de l’Ajuntament.

Diputació de Barcelona