Ajuntament de Monistrol de Montserrat

Dijous, 09 de Juliol de 2020
Dades meteorològiques     
Màxima -ºC   Mínima -ºC   Informació meteorològica
Cercador Accessibilitat Mapa web Adreces Contacte
Vista general


Oficines Municipals

Horari d'atenció al públic:
De dilluns a divendres de 9h a 15h
Els dijous de 16,30h a 19,30h
Del 15 de juny al 15 de setembre:
de dilluns a divendres de 8h a 14h (Horari d'estiu).

Pl. de la Font Gran, 2
08691 Monistrol de Montserrat

T. 93 835 00 11
F. 93 828 41 63
 

EDICTE CONVOCATÒRIA PLACES PLA D’OCUPACIÓ 2015

03 de Juny de 2015La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el passat 22 de maig de 2015 va aprovar la convocatòria del procés selectiu per a la contractació d’un vigilant municipal, una treballadora familiar i tres peons en el marc del programa complementari de foment de l’ocupació local,  línia suport a l’ocupació local, aprovat  per la Diputació de Barcelona.

Així mateix, s’han aprovat les Bases Especifiques que han de regir procés selectiu esmentat, tot obrint un termini de deu dies naturals comptadors des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al  Butlletí Oficial de la Província de Barcelona per a la presentació de sol・licituds de participació. El contingut íntegre de les Bases Especifiques, es publicarà a la pagina web municipal www.monistroldemontserrat.cat i al taulell d’anuncis de la Corporació.

Diputació de Barcelona