Ajuntament de Monistrol de Montserrat

Divendres, 10 de Juliol de 2020
Dades meteorològiques     
Màxima -ºC   Mínima -ºC   Informació meteorològica
Cercador Accessibilitat Mapa web Adreces Contacte
Vista general


Oficines Municipals

Horari d'atenció al públic:
De dilluns a divendres de 9h a 15h
Els dijous de 16,30h a 19,30h
Del 15 de juny al 15 de setembre:
de dilluns a divendres de 8h a 14h (Horari d'estiu).

Pl. de la Font Gran, 2
08691 Monistrol de Montserrat

T. 93 835 00 11
F. 93 828 41 63
 

EDICTE APROVACIÓ BASES PER L’ADJUDICACIÓ DE LA GESTIÓ DE LES BARRES DELS BARS DE LA FESTA MAJOR

02 de Juliol de 2015La Junta de Govern Local, en sessió  de data 29 de juny de 2015, va aprovar les bases reguladores del concurs i requisits per l’adjudicació de la gestió de les  barres dels bars a instal.lar durant la Festa Major d’estiu d’aquest any 2015.
 
 
Les esmentades bases se sotmeten a informació pública durant el termini de 20 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació del present edicte al BOPB, al  taulell d’edictes de l’Ajuntament i a la pàgina web municipal. En cas que no es presentin al.legacions o reclamacions dins aquest termini, les esmentades bases s’entendran definitivament aprovades
 
El text íntegre de les Bases és el següent:


 

DOCUMENTS I ENLLAÇOS
Diputació de Barcelona