Ajuntament de Monistrol de Montserrat

Divendres, 10 de Juliol de 2020
Dades meteorològiques     
Màxima -ºC   Mínima -ºC   Informació meteorològica
Cercador Accessibilitat Mapa web Adreces Contacte
Vista general


Oficines Municipals

Horari d'atenció al públic:
De dilluns a divendres de 9h a 15h
Els dijous de 16,30h a 19,30h
Del 15 de juny al 15 de setembre:
de dilluns a divendres de 8h a 14h (Horari d'estiu).

Pl. de la Font Gran, 2
08691 Monistrol de Montserrat

T. 93 835 00 11
F. 93 828 41 63
 

EDICTE APROVACIÓ INICIAL ORDENANÇA DE TINENÇA D’ANIMALS

28 de Setembre de 2015Expedient  46/14


El Ple de l’Ajuntament de Monistrol de Montserrat, en sessió que tingué lloc el passat 24 de setembre de 2015, va aprovar inicialment l’ordenança municipal reguladora de la tinença i protecció d’animals de l’ajuntament de Monistrol de Montserrat.

L’acord d’aprovació i el text de l’ordenança es sotmeten a informació pública pel termini de trenta (30) dies a comptar des de la darrera publicació d’aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al diari Regió 7, a la pàgina web municipal i al tauler d’anuncis de la corporació.

Transcorregut aquest termini sense que s’hagin presentat al•legacions o reclamacions, l’expedient i l’ordenança s’entendran aprovats definitivament sense necessitat d’adoptar un acord ulterior.

DOCUMENTS I ENLLAÇOS
Diputació de Barcelona