Ajuntament de Monistrol de Montserrat

Dijous, 09 de Juliol de 2020
Dades meteorològiques     
Màxima -ºC   Mínima -ºC   Informació meteorològica
Cercador Accessibilitat Mapa web Adreces Contacte
Vista general


Oficines Municipals

Horari d'atenció al públic:
De dilluns a divendres de 9h a 15h
Els dijous de 16,30h a 19,30h
Del 15 de juny al 15 de setembre:
de dilluns a divendres de 8h a 14h (Horari d'estiu).

Pl. de la Font Gran, 2
08691 Monistrol de Montserrat

T. 93 835 00 11
F. 93 828 41 63
 

EDICTE NOTIFICACIÓ REALITZACIÓ OBRES CARRER MANRESA

30 de Novembre de 2012En compliment de la interlocutòria del Jutjat Contenciós Administratiu 12 de Barcelona de data 2 d’octubre en relació amb el recurs 377/2012 Secció 2A i del Decret d’Alcaldia núm. 720/2012, es notifica a l’empresa CRISALVI SL, amb domicili al carrer Ausias March núm. 106 de Barcelona, com a propietària de la finca del C/Manresa núm. 13 i 16 de Monistrol de Montserrat, que el proper dia 7 de desembre de 2012 a les 9 del matí i el proper dia 5 de desembre de 2012 a les 9 del matí per a la realització de treballs previs, es procedirà a l’entrada a les finques del carrer Manresa núm. 13 i 16 per a realitzar la resta de les mesures ordenades en la resolució d’Alcaldia dictada el dia 13 de juny de 2012:
 
-Impermeabilització de les mitgeres veïnes del solar ubicat al C/Manresa núm. 13.
-Garantir el tancament segur de les portes de comunicació de la finca del C/Manresa núm. 13 amb la via pública.
-Realitzar un tancament fix a la part posterior de la finca del C/Manresa núm. 16 que no impedeixi la sortida de les aigües pluvials.
-Garantir el tancament segur de les portes de comunicació de la finca del C/Manresa núm. 16 amb la via pública.

Diputació de Barcelona