Ajuntament de Monistrol de Montserrat

Divendres, 10 de Juliol de 2020
Dades meteorològiques     
Màxima -ºC   Mínima -ºC   Informació meteorològica
Cercador Accessibilitat Mapa web Adreces Contacte
Vista general


Oficines Municipals

Horari d'atenció al públic:
De dilluns a divendres de 9h a 15h
Els dijous de 16,30h a 19,30h
Del 15 de juny al 15 de setembre:
de dilluns a divendres de 8h a 14h (Horari d'estiu).

Pl. de la Font Gran, 2
08691 Monistrol de Montserrat

T. 93 835 00 11
F. 93 828 41 63
 

ANUNCI APROVACIÓ DEFINITIVA ORDENANÇA DE FITXERS DE DADES PERSONALS

07 d'Agost de 2013El Ple de l’Ajuntament de Monistrol de Montserrat en sessió ordinària celebrada el dia 30 d’abril de 2013 va aprovar inicialment l’ordenança reguladora de la creació, modificació i supressió de fitxers de dades de caràcter personal de l’Ajuntament de Monistrol de Montserrat.
 
Exposat l’expedient a informació pública durant el termini de trenta dies, mitjançant publicació en el BOP, DOGC, Regió 7, taulell d’anuncis de l’Ajuntament i pàgina web municipal,  i transcorregut el termini d’exposició sense que s’hagi presentat cap reclamació, l’acord d’aprovació inicial queda elevat a definitiu,  fent públic a continuació el text íntegre de l’ordenança

DOCUMENTS I ENLLAÇOS
Diputació de Barcelona