Ajuntament de Monistrol de Montserrat

Dijous, 09 de Juliol de 2020
Dades meteorològiques     
Màxima -ºC   Mínima -ºC   Informació meteorològica
Cercador Accessibilitat Mapa web Adreces Contacte
Vista general


Oficines Municipals

Horari d'atenció al públic:
De dilluns a divendres de 9h a 15h
Els dijous de 16,30h a 19,30h
Del 15 de juny al 15 de setembre:
de dilluns a divendres de 8h a 14h (Horari d'estiu).

Pl. de la Font Gran, 2
08691 Monistrol de Montserrat

T. 93 835 00 11
F. 93 828 41 63
 

EDICTE PROVISIÓ JUTGE DE PAU SUBSTITUT

30 d'Octubre de 2013Exp. 48/13

Per resolució d’alcaldia de data 8 d’octubre de 2013, s’ha acordat iniciar els tràmits  per a procedir a la provisió de jutge de pau substitut de Monistrol de Montserrat, d’acord amb la legislació vigent.
 
Els interessats  han de residir a Monistrol de Montserrat i podran presentar les sol.licituds acompanyades del seu “currículum vitae” i còpia del DNI en el termini de 15 dies hàbils a comptar des de la publicació del present  edicte al Butlletí Oficial de la Província. Les sol.licituds es presentaran en el registre d’entrada de l’Ajuntament de dilluns a divendres de 8 a 15 h.

Diputació de Barcelona