Ajuntament de Monistrol de Montserrat

Divendres, 10 de Juliol de 2020
Dades meteorològiques     
Màxima -ºC   Mínima -ºC   Informació meteorològica
Cercador Accessibilitat Mapa web Adreces Contacte
Vista general


Oficines Municipals

Horari d'atenció al públic:
De dilluns a divendres de 9h a 15h
Els dijous de 16,30h a 19,30h
Del 15 de juny al 15 de setembre:
de dilluns a divendres de 8h a 14h (Horari d'estiu).

Pl. de la Font Gran, 2
08691 Monistrol de Montserrat

T. 93 835 00 11
F. 93 828 41 63
 

EDICTE APROVACIÓ PLANTILLA DE PERSONAL PER AL 2014

22 de Gener de 2014Plantilla orgànica de l’Ajuntament de Monistrol de Montserrat

1.- PERSONAL FUNCIONARI1.1.- Funcionari d’habilitació estatal:

Secretaria Intervenció
Grup de classificació: A
Nivell de destí: 20
Núm. de places: 1
Places ocupades: 1
Places vacants: 0

1.2.- Escala Administració General.

1.2.1.- Subescala administrativa.

Grup de classificació: C
Subgrup: C1
Nivell de complement de destí: 18
Núm. de places: 3
Núm. de places ocupades: 3
Núm de vacants: 0

1.2.2.- Subescala Auxiliar:

Grup de classificació: C
Subgrup: C2
Nivell de complement de destí: 16
Núm. de places: 2
Núm. de places ocupades: 2
Núm. de vacants: 0

1.2.3-Subescala Tècnica

Gruo de classificació : A
Subgrup : A1
Nivell de complement de destí: 22
Núm. places :3
Núm. de places ocupades :0
Núm. de vacants : 3


1.3.- Escala d’administració especial.

1.3.1.- Subescala de serveis especials:

Vigilants municipals.
Grup de classificació: E
Nivell de complement de destí: 11
Núm. de places: 4
Núm. de places ocupades: 1
Núm. de vacants: 3


2.- PERSONAL LABORAL.

2.1.- Personal laboral fix en jornada completa.

2.1.1.- Servei escola bressol.

Categoria: mestre
Núm. de places: 1
Ocupades: 1
Vacants: 0

Categoria: tècnic especialista en jardí d’infància
Núm. de places: 2
Ocupades: 1
Vacants: 1

2.1.2.- Servei: Àrea de cultura i turisme.

Categoria: Tècnic mitjà
Núm. de places: 1
Ocupades: 0
Vacants: 1

2.1.3.- Servei: Serveis Socials.

Categoria: Treballador familiar
Núm. de places: 1
Ocupades: 1
Vacants: 0


2.1.4.- Servei: Esports

Categoria: operari
Núm. de places: 1
Ocupades: 1
Vacants: 0


2.1.5.-Servei: Brigada municipal.


Categoria: peó especialista
Núm. de places: 1
Ocupades: 1
Vacants: 0


Categoria: peó
Núm. de places: 1
Ocupades: 0
Vacants: 1

Categoria: peó jardiner.
Núm. de places: 1
Ocupades: 0
Vacant: 1


2.2.- Personal laboral fix a temps parcial.


2.2.1.-Servei: Jutjat de pau
 
Categoria: auxiliar administrativa.
Núm. de places: 1
Ocupades: 1
Vacants: 0

2.2.2.-Servei: Biblioteca

Categoria: auxiliar.
Núm. de places 1
Ocupades: 0
Vacants: 1

2.2.3.-Servei: Arxiu.

Categoria: auxiliar
Núm. de places 1
Ocupades:0
Vacant:1

2.2.4.-Servei: Serveis Socials.

Categoria: Treballador familiar
Núm. De places: 1
Ocupades: 0
Vacants: 1

Categoria: Treballadora social
Núm. De places: 1
Ocupades: 0
Vacants: 1

Categoria: Educador social
Núm. De places: 1
Ocupades: 0
Vacants: 1


2.2.5: Servei d’esports

Categoria: Tècnic auxiliar
Núm. de places: 1
Ocupades: 0
Vacants: 1


2.3.- Personal laboral temporal en jornada completa.


2.3.1.-Servei: Piscina municipal.

Categoria: Operari
Núm. de places: 2
Ocupades: 0
Vacant : 2

Diputació de Barcelona