Ajuntament de Monistrol de Montserrat

Divendres, 10 de Juliol de 2020
Dades meteorològiques     
Màxima -ºC   Mínima -ºC   Informació meteorològica
Cercador Accessibilitat Mapa web Adreces Contacte
Vista general


Oficines Municipals

Horari d'atenció al públic:
De dilluns a divendres de 9h a 15h
Els dijous de 16,30h a 19,30h
Del 15 de juny al 15 de setembre:
de dilluns a divendres de 8h a 14h (Horari d'estiu).

Pl. de la Font Gran, 2
08691 Monistrol de Montserrat

T. 93 835 00 11
F. 93 828 41 63
 

EDICTE ADJUDICACIÓ CONTRACTE DE SERVEIS

10 de Maig de 20111. Entitat adjudicadora
a. Organisme: Ajuntament de Monistrol de Montserrat
b. Dependència que tramita l’expedient: Secretaria
c. Número d’expedient: 52/2010

2. Objecte del contracte:
a. Tipus: Contracte de serveis.
b. Descripció: Redacció del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Monistrol de Montserrat.
c. CPV: 71410000-5
d. Mitjà de publicació de l’anunci de licitació: Anuncis al BOP i DOGC
e. Data de publicació dels anuncis de licitació: BOP de data 24/11/2010 i al DOGC de data 23/11/2010.
3. Tramitació i procediment:
a. Tramitació: Ordinària
b. Procediment: Obert i adjudicació mitjançant l’aplicació de més d’un criteri de valoració.
4. Pressupost base de licitació. 120.000,00€ IVA exclòs
5. Adjudicació del contracte:
a. Data d’adjudicació: 10/03/2011.
b. Contractista. NARCIS TUSELL SLP
c. Import d’adjudicació: 96.000,00€ IVA exclòs
d. Avantatges de l’oferta presentada:
         a. Dedicació addicional del director del Pla en hores: 225
         b. Reducció del termini de lliurament de l’avanç del POUM: 60 dies

Diputació de Barcelona