Ajuntament de Monistrol de Montserrat

Divendres, 10 de Juliol de 2020
Dades meteorològiques     
Màxima -ºC   Mínima -ºC   Informació meteorològica
Cercador Accessibilitat Mapa web Adreces Contacte
Vista general


Oficines Municipals

Horari d'atenció al públic:
De dilluns a divendres de 9h a 15h
Els dijous de 16,30h a 19,30h
Del 15 de juny al 15 de setembre:
de dilluns a divendres de 8h a 14h (Horari d'estiu).

Pl. de la Font Gran, 2
08691 Monistrol de Montserrat

T. 93 835 00 11
F. 93 828 41 63
 

EDICTE APROVACIÓ INICIAL CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS

12 d'Abril de 2012La Junta de Govern Local,  en sessió celebrada el dia 2 d’abril de 2012, va adoptar l’acord d’aprovar inicialment el  Pla Especial de Catàleg de Masies i Cases Rurals a Monistrol de Montserrat
 
L’esmentat Pla Especial se sotmet a informació pública durant el termini d’un mes, prèvia publicació del present edicte en el Butlletí Oficial de la Província, en el diari Regió7, en el taulell d’edictes municipal i a la pàgina web de l’Ajuntament. Durant l’esmentat termini estarà a disposició dels interessats a les oficines municipals on es podrà consultar i presentar les al.legacions , reclamacions i/o suggeriments que considerin oportunes.

Diputació de Barcelona