Ajuntament de Monistrol de Montserrat

Dijous, 09 de Juliol de 2020
Dades meteorològiques     
Màxima -ºC   Mínima -ºC   Informació meteorològica
Cercador Accessibilitat Mapa web Adreces Contacte
Vista general


Oficines Municipals

Horari d'atenció al públic:
De dilluns a divendres de 9h a 15h
Els dijous de 16,30h a 19,30h
Del 15 de juny al 15 de setembre:
de dilluns a divendres de 8h a 14h (Horari d'estiu).

Pl. de la Font Gran, 2
08691 Monistrol de Montserrat

T. 93 835 00 11
F. 93 828 41 63
 

EDICTE SEGONA APROVACIÓ INICIAL PROJECTE REPARCEL.LACIÓ CAP DE BOU

15 d'Abril de 2014La Junta de Govern Local, en la sessió de data  21 de març de 2014,  va acordar la segona aprovació inicial del projecte de reparcel•lació del sector delimitat per la Unitat d’Actuació UA-9 “Cap de Bou”.

L’esmentat document s’exposa al púbic per un termini d’un mes, comptador des de la darrera publicació del present anunci al Butlletí Oficial de la Província, en un diari de premsa periòdica i a través de mitjans telemàtics a la web municipal, per tal que es puguin presentar reclamacions i/o al•legacions. Així mateix es concedirà audiència als interessats en l’expedient mitjançant citació personal.
 

DOCUMENTS I ENLLAÇOS
Diputació de Barcelona