Ajuntament de Monistrol de Montserrat

Divendres, 10 de Juliol de 2020
Dades meteorològiques     
Màxima -ºC   Mínima -ºC   Informació meteorològica
Cercador Accessibilitat Mapa web Adreces Contacte
Vista general


Oficines Municipals

Horari d'atenció al públic:
De dilluns a divendres de 9h a 15h
Els dijous de 16,30h a 19,30h
Del 15 de juny al 15 de setembre:
de dilluns a divendres de 8h a 14h (Horari d'estiu).

Pl. de la Font Gran, 2
08691 Monistrol de Montserrat

T. 93 835 00 11
F. 93 828 41 63
 

EDICTE MODIFICACIÓ DE DELIMITACIÓ DEL PEIN

18 de Desembre de 2014S’ha publicat al DOGC núm. 6767 de data 10 de desembre de 2014 l’anunci d’informació pública del projecte de Decret pel qual es rectifica la delimitació de diversos espais del pla d’espais d’interès natural (PEIN), aprovat pel Decret 328/1992, de 14 de desembre i de la proposta d’Acord de Govern pel qual es rectifica la delimitació de diversos espais de la xarxa Natura 2000 inclosos en l’Acord GOV/112/2006, de 5 de setembre, pel qual es designen zones d’especial protecció per a les aus (ZEPA) i s’aprova la proposta de llocs d’importància comunitària (LIC).

La documentació de referència es pot consultar a les oficines municipals en horari d’oficina de dilluns a divendres de 8 a 15 hores.

També es pot consultar per Internet accedint al següent enllaç:

(http:www20.gencat.cat/portal/site/territori)

El termini finalitza el proper dia 11 DE GENER DE 2015.


El que es fa públic per a general coneixement.

Diputació de Barcelona